Hør fra våre kunder

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hør fra våre kunder

Time Kommune

Time kommune

Reduserte sykefraværet i omsorgssektoren med 35%! Høsten 2016 lå Time kommunes omsorgssektors sykefravær på over 10% og hadde gjort det i mer enn 10 år. Dette var høyere enn alle øvrige enheter i kommunen, og høyere enn nabokommunenes tilsvarende sektorer.

Svenns Transport

Svenns Transport

Jeg sparer et årsverk på Stamina-program. Programmet gir oss full kontroll på alt som har med HMS å gjøre.

Nokas

NOKAS

Sammen med NOKAS gjorde vi et krafttak for å få ned sykefraværet. Det trengtes. Den norske avdelingen som driver med kontanthåndtering hadde en tøff utfordring med sykefravær. Gjennom systematisk arbeid over ett år sank sykefraværet til bare 4%.

Herøy kommune

Herøy kommune

Herøy kommune opplevde i 2016 en utfordrende konfliktsak der 17 frivillige i brannvernet sa opp stillingene sine, på bakgrunn av å ikke kjenne seg sett og hørt av kommunen.

Alt i ett, og litt til!

Alt i ett, og litt til!

For EAS har det at Stamina kan levere både det HMS-systemet de trenger og bedriftshelsetjenester, betydd en hensiktsmessig helhet i alt HMS-arbeidet deres.

Lier AVSO

Lier ASVO

Med kommunen som eier og NAV som oppdragsgiver, er kravet til åpenhet og tilsynsrapporter strenge. Et brukervennlig HMS-system har lettet arbeidsmengden betraktelig og dermed frigjort tid til viktig samfunnsarbeid.

Video Norsk kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) reduserte sykefraværet gjennom å fokusere på enkeltindividet i et 24-timersperspektiv. For Nkom var det viktig å ikke bare redusere sykefraværet, men også forebygge at folk som stod i faresonen ikke ble syke. Og det ga veldig gode resultater. Les mer om vår helhetlige strategi for et varig redusert sykefravær>>>

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?