NOKAS

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

NOKAS

Sammen med NOKAS gjorde vi et krafttak for å få ned sykefraværet. Det trengtes. Den norske avdelingen som driver med kontanthåndtering hadde en tøff utfordring med sykefravær. Gjennom systematisk arbeid over ett år sank sykefraværet til bare 4%.

En arbeidshverdag i NOKAS kan være både tøff og krevende. Arbeidsoppgavene er ofte fysisk tunge og statiske. Blant de over 500 ansatte i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø var sykefraværet hele 20%. Stamina ble engasjert og bisto blant annet i en omorganiseringsprosess. Gjennom systematisk arbeid over ett år sank sykefraværet til bare 4%.

Tiltakene var flere:

  • Bistand ved omorganisering
  • Sykefraværsoppfølging i grupper
  • Individoppfølging
  • Forebyggende sykefraværsarbeid
  • Ergonomi
  • Støtte ved 1:1 samtaler leder/medarbeider
  • Møter
  • Bistand rundt tilrettelegging og bruk av IA midler.
  • Fokus på nærvær, arbeidsmiljø og hver enkelt medarbeider

Lederne er nøkkelen til å nå de ansatte

Regionsjef Olav Strand i NOKAS forteller at selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass og jobbe systematisk med forbedringstiltak.

I 2015 sendte vi inn den første gruppesøknaden til NAV. Vi ønsker å støtte våre ledere, både individuelt og som en samlet ledergruppe. Vi gir lederne tid til å lede og det er helt avgjørende at de får tid til å snakke med de ansatte. På den måten får vi tid til å utfordringene hos hver enkelt, enten det er snakk om tilrettelegging eller andre ting.

-Regionsjef i Nokas, Olav Strand.

Strand er fornøyd med effekten av de grepene som er tatt. – Dette har ført til økt arbeidsglede og mindre slitasje, sier han og viser til evalueringsrapporten fra Stamina.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?