Sogn og Fjordane

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sogn og Fjordane

Stamina Helse er ei offentleg godkjent og landsdekkjande bedriftshelseteneste. I Sogn og Fjordane har vi kontor i Førde og Sogndal.

Stamina har ei stor kundemasse i Sogn og Fjordane, store og små verksemder innfor alle bransjar. Sogn og Fjordane fylkeskommune og 17 andre kommunar har mellom anna valt Stamina som leverandør av bedriftshelseteneste. Med vår kompetanse og fagleg breidde, vil vi vere ein samarbeidspartner for våre kundar. Vi gir råd og rettleiar innan heile helse-, miljø- og sikkerheitsområdet (HMS). Stamina leverer kurs og tenester innan livsstil, arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid og førebygging av sjukefråvær. Med fokus på sterkt lokalt samarbeid og nærvær tilbyr vi bedriftshelseteneste som gjev auka verdi for kundane våre kvar dag.

Avdeling Telefon      

Bedriftshelsetjeneste Førde

415 12 373 / 400 01 709 BedriftshelsetjenesteBedriftshelsetjeneste Førde - ca. 5530 km

Bedriftshelsetjeneste Sogndal

415 12 373 / 400 01 709 BedriftshelsetjenesteBedriftshelsetjeneste Sogndal - ca. 5601 km

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?