Arbeidsmiljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidsmiljø

Når de ansatte har det bra, jobber de bedre.

Arbeidsmiljø er både en kilde til økt produktivitet – og til sykefravær.
Hvordan står det til med arbeidsmiljøet hos dere?

Hvis arbeidsdagen går på helsa løs, enten fysisk eller psykisk, så kan og bør dere gjøre noe med det. Ansatte som jobber i sunne bedrifter holder seg friske, og ansatte som er friske og trives presterer bedre.

Humankapital - de ansatte - er den viktigste ressursen bedriften forvalter. Medarbeiderne representerer et stort potensiale som kan gi økt effektivitet og overskudd i virksomheten.

Med arbeidsmiljø mener vi både den fysiske arbeidssituasjonen til de ansatte, og det som kalles psykososialt arbeidsmiljø, som handler om mestring, trivsel og nærvær.
De sosiale og psykologiske forholdene vi opplever på jobben, negative så vel som positive, gir utslag på produktivitet og arbeidsglede. Samlet utgjør dette bedriftens og de ansattes arbeidsmiljø.

Å jobbe riktig med arbeidsmiljø kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder >>

Tidspress - vår største utfordring i arbeidshverdagen

En av de største og viktigste årsakene til livsstilssykdommer, er belastende stress. Over halvparten av de spurte i Norsk Jobbhelserapport mener det skyldes tidspress, og 43 prosent peker på utfordrende ressursknapphet. 

Den reelle arbeidsmengden varierer veldig på en arbeidsplass, og det er ingen tydelig sammenheng mellom den reelle arbeidsmengden og den subjektive opplevelsen av å ha «mye å gjøre». Både ansatte og ledere bør skjermes fra å ha en for stor arbeidsmengde, men det er sjelden at det er arbeidsmengden i seg selv som er den viktigste kilden til negativt stress.-

-Audun B. Petersen. 

Denne videoen er hentet fra Arbeidstilsynet

Stamina kan hjelpe dere med:

stamina_ikoner_hjerte

Forskning viser at eierskap til arbeidsoppgaver, engasjement og påvirkningsmulighet er viktige suksessfaktorer for et produktivt og positivt arbeidsmiljø. 

Faktorer for jobbtrivsel

God oppfølging fra leder

Gode relasjoner til kolleger

Innflytelse på egen arbeidsdag

Meningsfylt arbeid

Mestring av arbeidsoppgavene

Arbeidsglede

Mulighet for tilrettelegging

God informasjon

Visste du at..?

Uklare roller og rollekonflikter er det vi blir mest slitne av på jobb.