Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal forebygge plager og uhelse blant de ansatte, i relasjon til arbeid og arbeidsmiljø. Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær.

I forbindelse med Covid-19 har våre fysio- og ergoterapeuter ikke mulighet til å fysisk møte ansatte. Som et ledd i å bidra til at våre kunders ansatte får den helsehjelpen de trenger også i denne perioden, og til at virksomhetene ivaretar gjeldende lovkrav, tilbys nå konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video.

Har du ansatte som sliter med plager i muskler og ledd kan de gjennom denne tjenesten få råd om egenbehandling og egentrening, grundig tilpasset ut fra det som kommer frem i konsultasjonen og den enkeltes arbeidssituasjon. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt opprettholde produktivitet og nærvær. Samtalen med fysioterapeut hjelper den ansatte å forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta. Vi ser på hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges, også midlertidige arbeidsplasser hjemme. Etter konsultasjon gir vi deg som arbeidsgiver en tilbakemelding på hva eventuelle hensiktsmessige fysiske eller organisatoriske tiltak for å bedre den ansattes funksjon.

Når bør det gjennomføres en ergonomisk arbeidsplassvurdering på telefon/video? 

  • Når den ansatte har muskel- og skjelettplager som oppleves relatert til arbeidsforholdene sine.
  • Når den ansatte har smerter og ubehag som har oppstått som et resultat av ugunstige arbeidsstillinger på hjemmekontor eller mangel på variert belastning.
  • Når den ansatte eller leder ønsker en vurdering av om arbeids/hjemmekontor-situasjon bør forbedres for å unngå muskel- og skjelettplager eller sykefravær relatert til dette.

 

Tjeneste: Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Målgruppe: Enkeltansatte i en virksomhet 
Gjennomføringsmetode: Telefon eller video (Skype, Teams e.l.)
Pris: Faktisk medgått tid (1-3 timer i henhold til pris i kontrakt). Pris inkluderer rapport til leder.
Kontaktinformasjon: Send oss en mail (vi svarer deg raskt innenfor normal arbeidstid) eller ring 47667675 om du ønsker å bestille denne tjenesten for noen av dine ansatte.

 

Under ser du øvrige digitale tjenester vi tilbyr bedrifter og privatpersoner.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Stamina Helse bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Hvordan kan du som leder best mulig lede organisasjonen gjennom en unntakstilstand som coronasituasjonen er? Gjennom perioder hvor utfordringene er mange og usikkerheten stor? Kriser krever enormt mye av ledere - la oss støtte deg.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Stamina Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Stamina Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Coronarådgivning - støtte for HR og ledere

Mange virksomheter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til Corona-epidemien: Hvordan forebygger vi smitte på arbeidsplassen? Hvordan vurderer vi risikoene våre og hvilke forebyggende tiltak bør vi iverksette? Kontakt vår rådgivningstelefon for alle spørsmål dere måtte ha om coronaviruset relatert til arbeidsplassen.

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Stamina Helse har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Stamina Helse har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Stamina Helse har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Stamina Helse har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

arbeid-kontor

LA OSS KONTAKTE DEG!

Skriv inn ditt telefonnummer eller din epostadresse i skjemaet under, så kontakter vi deg raskt for å fortelle mer om tjenesten og hvordan du kan bestille den.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?