Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Stamina Helse har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Corona-epidemien og de tiltakene samfunn og myndigheter har innført, er nødvendige for at vi skal begrense omfanget og skaden av viruset. De bærer imidlertid også med seg uro, bekymringer og utfordringer for oss som enkeltmennesker. Stamina Helse har derfor opprettet en støttetelefontjeneste for å avlaste primær- og spesialisthelsetjenesten i situasjonen vi befinner oss i.

Her får du snakke med kvalifisert helsepersonell (psykolog og annet helsepersonell med kompetanse og erfaring på psykososiale forhold), om det som oppleves vondt, skummelt og vanskelig i dagens situasjon, både hva gjelder jobbrelaterte og private forhold.

Ofte er det verdifullt å få støtte av en profesjonell samtalepartner med faglig ekspertise på det å stå i en krise og hvordan man kan takle det best mulig, når det stormer fra mange hold.

Aktuelle temaer for støttesamtaler kan være:

  • Individuelle krisereaksjoner (uro, stress, angst, depresjoner, aggresjon, apati, familiære konflikter og utfordringer, endrete rutiner ift. skole og hjemmekontor, sosial isolasjon, permitteringer, nedbemanninger, m.m.)
  • Rus og avhengighet
  • Håndtering av aktuell coronasituasjon
  • Hvordan holde motet oppe 
  • Tidsledelse – hvordan få hverdagen til å gå opp med endrete arbeidsforhold – prioriteringer, balanse arbeid og familie under endrede rammevilkår

Tjeneste: Psykososial støttetelefon for privatpersoner

Målgruppe: Alle som ønsker
Gjennomføringsmetode: På telefon eller video
Pris: 1200 kroner / 45 minutter+15 minutter etterarbeid

Brukerveiledning timebooking:

  1. Klikk på "Bestill time her" under
  2. På bookingsiden må du først opprette en bruker eller logge deg inn om du har booket time hos oss før. I begge tilfeller må du klikke "login" og deretter følge stegene og fylle ut korrekt informasjon.
  3. Når du har fått logget inn kan du booke time, da er det viktig at du på valget "Sykehus/klinikk" velger "TLF/Digitalt".
  4. På valget "Gruppe" skal det stå "Covid-19", før du velger behandlingstype "Psykososial støttesamtale (Privat betaler)" og deretter finner en ledig behandler som du booker hos.
  5. Dersom du står fast kan du sende en mail til kundesenteret vårt.

BESTILL TIME HER

Under ser du øvrige digitale tjenester vi tilbyr bedrifter og privatpersoner.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Stamina Helse har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Stamina Helse har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Bedrifter

Coronarådgivning - støtte for HR og ledere

Mange virksomheter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til Corona-epidemien: Hvordan forebygger vi smitte på arbeidsplassen? Hvordan vurderer vi risikoene våre og hvilke forebyggende tiltak bør vi iverksette? Kontakt vår rådgivningstelefon for alle spørsmål dere måtte ha om coronaviruset relatert til arbeidsplassen.

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Stamina Helse har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Stamina Helse har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Hvordan kan du som leder best mulig lede organisasjonen gjennom en unntakstilstand som coronasituasjonen er? Gjennom perioder hvor utfordringene er mange og usikkerheten stor? Kriser krever enormt mye av ledere - la oss støtte deg.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Stamina Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Stamina Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Stamina Helse bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?