"Puls i omstilling" - en aktuell tilstandsrapport

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

"Puls i omstilling" - en aktuell tilstandsrapport

Corona-viruset har medført en brå omveltning for virksomheter og arbeidstakere. Ledere og medarbeidere møter nye krav og utfordringer i en uoversiktlig situasjon. Innsikt i arbeidsmiljøet kan være kritisk for organisasjoners leveringsdyktighet både her og nå, og i tiden som kommer. "Puls i omstilling" gir gjennom fokus på de mest sentrale tema og spørsmål denne innsikten og er et godt verktøy for god ledelse videre.

Staminas «Puls i omstilling» er et tilbud til virksomheter for å få oversikt over arbeidsmiljøet mens Corona-viruset påvirker hverdagen vår.

Hvorfor Puls i omstilling?

 • Få detaljert og kvalifisert oversikt over tilstanden i arbeidsmiljøet
 • Se og ivareta de ansatte
 • Gir grunnlag for å gjøre hyppige justeringer i en travel og annerledes tid
 • Gir forståelse og læring av nåsituasjonen også for bruk i normalisering
 • Gir ledere verktøy for målrettet oppfølging av ansatte 

Undersøkelsen er relevant for alle virksomheter som er berørt av denne situasjonen. Innsikten dette gir, vil være vesentlig for å håndtere eventuelle negative konsekvenser for enkeltmedarbeidere, grupper og virksomheten som helhet. I tillegg ser vi at informasjonen kan gi viktig læring også for en tid etter krisen.

Puls-undersøkelsen ser på medarbeidernes opplevelse rundt:

 • Arbeidsforhold (hva fungerer og hva fungerer ikke)
 • Endring (håndteringen og konsekvensene for den enkelte)
 • Arbeidsoppgaver (krav og ressurser i denne situasjonen.)
 • Relasjoner (ledelse og kollegastøtte)
 • Trygghet (helserisiko, framtidsutsikter m.m.)
 • Energi (engasjerte eller slitne)

Kartleggingen gir også mulighet for å se resultater opp mot en normal arbeidssituasjon – hva er de spesielle utslagene denne omstillingen gir.
Undersøkelsens fleksibilitet gir også mulighet til å fange opp hverdagen til spesielle grupper, de med hjemmekontor, de som er permittert, samfunnskritiske profesjoner.

«Puls i omstilling» kan settes raskt i gang og er smidig å gjennomføre. Ønsker man kontinuerlig overvåking av arbeidsmiljøet kan «Puls i omstilling» gjennomføres regelmessig gjennom en periode.

Tjeneste: Puls i omstilling

Målgruppe: Alle virksomheter som er berørt av coronasituasjonen 
Gjennomføringsmetode: Web-basert
Pris: Løsning og pris avtales med den enkelte virksomet
Kontaktinformasjon: Om du ønsker å bestille eller vite mer om tjenesten kan du sende oss en mail eller ringe 4000 5896

Alle ledere må følge med på belastninger hos sine medarbeidere og gjøre det som er mulig for å unngå dem.    

Helsedirektoratet

Under ser du øvrige digitale tjenester vi tilbyr bedrifter og privatpersoner.

Digitale tjenester - Bedrifter

Coronarådgivning - støtte for HR og ledere

Mange virksomheter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til Corona-epidemien: Hvordan forebygger vi smitte på arbeidsplassen? Hvordan vurderer vi risikoene våre og hvilke forebyggende tiltak bør vi iverksette? Kontakt vår rådgivningstelefon for alle spørsmål dere måtte ha om coronaviruset relatert til arbeidsplassen.

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Stamina Helse har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Stamina Helse har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Hvordan kan du som leder best mulig lede organisasjonen gjennom en unntakstilstand som coronasituasjonen er? Gjennom perioder hvor utfordringene er mange og usikkerheten stor? Kriser krever enormt mye av ledere - la oss støtte deg.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Stamina Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Stamina Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Stamina Helse bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?