Covid-19: Test om dine ansatte er smittet av corona

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvorfor teste?

Du får raskt vite om personen har Covid-19-viruset i kroppen nå. Arbeidstakere fra Schengen- og EØS-områdene slipper karantene om de tester negativt.

Hvordan teste?

En PCR-test tas gjennom prøve fra nese/hals. Grupper av arbeidstakere kan testes på deres karantenested. Enkeltarbeidstakere kan testes i våre lokaler. Testresultat foreligger normalt neste arbeidsdag.

Hva inngår i tjenesten?

Tjenesten omfatter selve testen, gjennomføringen og administrering/tilbakemelding. 

Bestill eller få mer informasjon

Ring oss på 47667675 eller send oss en mail for å bestille PCR-testing eller for mer informasjon. Ønsker du å bli oppringt, kan du legge igjen telefonnummeret ditt under.

Covid-19: Test om dine ansatte er smittet av corona

Helsemyndighetene har oppdatert karantenereglene for personer fra Schengen- og EØS-området. Arbeidstakere fra disse landene kan unntas fra karanteneplikt ved negative tester på Covid-19.

Det kreves to slike PCR-tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt.

Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene.

Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Virksomheter som har behov for testing skal selv organisere testing og lokaler for karanteneavvikling mellom testene. Ofte er disse kostnadene langt lavere enn kostnadene ved å dekke en full karanteneperiode, og derfor vil en slik PCR-testing være attraktivt for mange virksomheter med fremmedarbeidere som del av sin drift.

Tjeneste: Covid-19: PCR-test 

Målgruppe: Alle virksomheter som ønsker å teste sine arbeidstakere for Covid-19. 
Gjennomføringsmetode: Prøve fra nese/hals. Gjennomføres i dine karantenelokaler, evnt hos Stamina ved spesielle behov.
Pris: 2550 kroner per test, inkludert test, tagning og administrering/tilbakemelding. Tid til reise, rigging av utstyr og oppfølging av eventuelle positive prøvesvar kommer i tillegg. Dette faktureres i henhold til avtalt timepris i kundeavtalen.
Kontaktinformasjon: Om du ønsker å bestille eller vite mer om tjenesten kan du sende oss en mail eller ringe 47667675.

Ønsker du å teste om de ansatte har hatt Covid-19-viruset? Se vår tjeneste for Antistofftesting.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?