Stress og stressmestring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Stress og stressmestring

Stress er en vesentlig årsak til sykdom og sykefravær i den vestlige verden.

Når vi stresser, øker vi ikke bare risikoen for sykdom, men vi gjør flere feil og påvirker arbeidsmiljøet negativt. En stor andel av sykefraværet i Norge kan spores tilbake til stress.

Grensen mellom krevende utfordringer, som gjør at vi vokser med oppgaven, og stress som virker utmattende, er hårfin.

Når blir utfordringer til negativt stress?  Hva gjør stresset med oss og våre omgivelser? Hvordan skal vi håndtere stresset og redusere stresskildene?

I et helsefremmende og produktivt arbeidsmiljø har både ledere og ansatte gode rutiner for både håndtering og forebygging av stress.

Dette kjennetegner belastende stress

Kortere lunte

Urofølelse

Søvnproblemer

Konsentrasjons- og hukommelsesvansker

Vansker med å fatte beslutninger

Engstelse, nedstemthet

Smerter, stivhet, anspenthet i muskulatur

 

Kilde: Norsk Psykologforening

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?