Sykefravær

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sykefravær

Forebygging er langt billigere og enklere enn behandlende tiltak!

Sykefraværet går ikke ned

Gjennom 2017 har sykefraværet i Norge vært stabilt og andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær var 6,5 prosent 3. kvartal 2017 (SSB).

Livsstilsrelaterte sykdommer er i dag vår fraværs- og helseutfordring nummer 1, med stillesitting, feil kosthold og stress som hovedutfordringer. Dette gir seg utslag i at muskel- og skjelett og psykiske plager per i dag er de to største årsaks-grupperinger til sykdom og sykefravær.

Sykefravær er de letteste pengene å spare.

-Leder i Kruse-Smith, Agder

I gjennomsnitt koster en sykefraværsdag kr. 2.800,- pr ansatt + mulig tapte inntekter, i tillegg til fortvilelse og frustrasjon for den sykemeldte, hans kolleger og arbeidsgiver.

Har du regnet på hva din bedrift ville spare dersom sykefraværet hos dere gikk ned 2%?

For Tromsø kommune var de 2% verdt 20 millioner.

Stamina kan hjelpe dere med:

sykefravar

Visste du at..?

Arbeidsrelatert sykefravær årlig koster over 8 milliarder.