Sykefravær

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sykefravær

Forebygging av sykefravær er langt billigere og enklere enn behandlende tiltak!

I Norge presteres det bedre på jobb enn i våre naboland – vi har faktisk noen av de mest produktive arbeidstakerne i verden! Samtidig topper vi også en mindre positiv statistikk; nordmenn er verdensledende på sykefravær.

Muskel-, skjelett- og psykiske plager er de største årsakene til sykefravær på norske arbeidsplasser

Psykiske plager kan rangere fra å føle seg lite sett på jobb til komplekse diagnoser. Det er ikke alt en arbeidsgiver vil klare å hjelpe. Men en god del psykiske plager vil bli bedre dersom man viser at man bryr seg, og at man stiller opp for ansatte dersom de har det vanskelig. Muskel- og skjelettplager kan forhindres og forbedres med ergonomiske tiltak.

Men dette koster penger for arbeidsplassen. Og selv om kostnaden kan sies å være mindre enn sykefraværets kostnader - så er det greit å kjenne til hvilke tiltak som vil ha størst effekt først.

I økende grad ser det ut til at sykefraværet vårt forårsakes av mer sammensatte forhold enn tidligere - og at det er tydelige sammenhenger mellom jobb, privatliv og søvn.

Det er derfor viktig å kartlegge mennesket i et 24 timers perspektiv for å forstå hvilke utfordringer som påvirker fraværet. Dette bidrar til at man forstår den ansattes totalbelastning, og derigjennom også risikofaktorer som kan gi langvarig sykefravær.

Sykefraværet går ikke ned

Sykefraværet gjennom 2017 og 2018 ligger stabilt på 6,5%. Om man ser på sykefraværsutviklingen fra 2016 til 2017, så gikk det faktisk opp.

Arbeidsgivere må selv betale sykepenger for opp til 16 kalenderdager når ansatte blir sykemeldt. NyAnalyse gjorde et anslag for Bedriftsforbundet som viste at arbeidsgivere betaler mellom 12 og 14 milliarder kroner årlig i sykepenger. Regjeringen satt av ytterligere 36,6 milliarder til dekning av langtidssykemeldinger i 2017.

Når sykefraværet reduseres over tid, gjennom proaktivt arbeid med de som befinner seg i sykemelding eller i fare for å bli sykemeldt, så er effekten veldig ofte stor. Uten at det krever store investeringer.

Hva koster sykefraværet hos din bedrift? Prøv vår sykefraværskalkulator:

sykefravar

Visste du at..?

Arbeidsrelatert sykefravær årlig koster over 8 milliarder.

Fellesnevnere for virksomheter som lykkes:

-Engasjerte og motiverte ansatte
-Tilrettelegging prioriteres
-Forebyggende arbeid

HVA KOSTER SYKEFRAVÆRET FOR DIN BEDRIFT?


? 2.980,- er gjennomsnittstall uavhengig av bransje og uavhengig av de tiltak bedriften gjør ved fravær.
? Gjennomsnittlig sykefravær i Norge 3. og 4. kvartal 2017 var på 6,5%
Resultat:
Totale årlige kostnader ved nåværende sykefravær
kr.
Totale årlige kostnader ved ønsket sykefravær
kr.
Reduseres sykefraværet til 10%, øker bunnlinjen årlig med
kr.

Les mer om:

Kontakt oss

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om sykefraværet hos dere.

Fyll inn skjema og vi kontakter deg innen kort tid.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?