Forebyggende og reduserende tiltak i bedrift

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forebyggende og reduserende tiltak i bedrift

Sykefravær er nært knyttet til de ansattes og bedriftens helse. Både HMS-rutiner, arbeidsmiljø og livsstil er kilder til økt produktivitet på den ene siden – og til sykefravær på den andre.

Vi støtter leder og den sykemeldte i oppfølging av sykefraværet, men ser den aller største verdien, både for bedrift og ansatt, i å jobbe forebyggende med sykefraværet deres.

Norske forskningsresultater visere at forebyggende tiltak, og jevnlig innsats for et sunt arbeidsmiljø, kan senke sykefraværet betydelig. Og et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten gir lavere sykefravær enn gjennomsnittet i bransjer det er naturlig å sammenlikne seg med.

Fordelen med forebygging er at det er langt billigere og langt enklere enn behandlende tiltak!

Ved å ha fokus på gode HMS-rutiner kan dere redusere skader og ulykker, og få enklere og raskere interne prosesser ved avvik og sykdom.

Ved å bygge et trygt, sunt og godt arbeidsmiljø hvor ansatte er sikret på jobb, inkluderes, ses og møtes skaper dere trivsel, engasjement og produktivitet.

Ved å legge til rette for at de ansatte er litt mer aktive, spiser litt mer næringsrikt og riktig, kjenner verdien av god søvn og kan ha en åpen dialog rundt opplevd stress, kan dere øke produktiviteten og redusere sykefraværet i bedriften.

65% av norske arbeidstagere opplever en klar link mellom egen livsstil og prestasjon på jobb.

-Norsk Jobbhelserapport 2015/2016

Helsefremmende arbeidsplasser

Når arbeidsmiljøet er helsefremmende, vil de ansatte trives bedre. De vil holde seg sunne og friske med mye overskudd, som kommer hele bedriften til gode.

Som leder kan du få opplæring av Stamina i helsefremmende ledelse. Vi tror du vil bli enig med oss i at helsefremmende tiltak er både mer positivt og effektivt enn å lete etter feil.

Arbeid er helsefremmende - når arbeidsplassen er det!

Når helsefremmende arbeidsplasser er forankret som et tankesett, fra ledernivå og nedover i organisasjonen, vil det fungere optimalt.

Medvirkning, mestring og selvstyre er i vår nordiske arbeidskultur anerkjent som viktige faktorer for god trivsel, helse og utvikling. Aller viktigst for Arbeidstilsynet er begrepet medvirkning. Siden 2013 er det anerkjent som sentralt i et sunt arbeidsmiljø, som skal være meningsfylt og helsefremmende.

Bedriftshelsetjenestens rolle er å igangsette en prosess, hvor dere selv blir bevisste på hva trivsel betyr på deres arbeidsplass.

Tilbys ved