Hvordan redusere sykefravær?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvordan redusere sykefravær?

I økende grad ser det ut til at fraværet vårt forårsakes av mer sammensatte forhold enn tidligere og at det er tydelige sammenhenger mellom jobb, privatliv og søvn. Det er derfor viktig å kartlegge mennesket i et 24 timers perspektiv for å forstå hvilke utfordringer som påvirker fraværet, forstå den ansattes totalbelastning, og derigjennom risikoen for langvarig fravær.

1) Kartlegg sykefraværet

Få oversikt over dagens situasjon. Dersom dere har gode rutiner for å registrere fravær, og utvider dette til å omhandle også de som anses av nærmeste leder og eller HR å være i en faresone, er dere godt på vei.

Mangler dere gode rutiner på dette kan det være smart å starte med et digitalt system for registrering av sykefraværet. HMS Interaktiv gir deg oversikt over sykefraværet!

Hos noen bedrifter vil kostnader alene være årsaken til at man vil jobbe med å få ned sykefraværet. Hos andre vil det være knyttet til HMS-mål eller andre overordnede mål for virksomheten.

2) Forsøk å avdekke årsaker

Når dere har en rutine for registrering av fravær vil dere kunne plukke opp de tilfellene som utgjør en større andel av fraværet deres, være seg enkelte ansatte eller avdelinger. Det viktige videre da er å kartlegge mer inngående, for å forstå årsaker til fraværet.

Her kan Stamina Helse hjelpe med «Sterkere tilbake», et sykefraværsprogram som skreddersyr tiltak i et 24-timers perspektiv med klare mål for deltakere. Klikk her for å lære mer om Sterkere tilbake.

Det vi ser er at totalbelastningen på et enkeltmenneske er det som oftest vipper lasset. Hos noen vil det være en overvekt av årsaker i privatlivet, mens det hos andre handler mer om arbeidsforhold. Det kan f. eks handle om hvordan forholdet til kolleger og leder er, om press og krav til effektivitet eller om konflikter. Å være tett på de ansatte som leder vil i mange tilfeller være en avgjørende faktor for å unngå eller minimere fravær.

3) Tilrettelegging på arbeidsplassen

La oss si at du har 12 ansatte som driver sykefraværsprosenten opp, og at tre av disse har følgende problemer:

  • Jens Jensen utfører fysiske oppgaver og sliter ofte med ryggen. Forøvrig trives han godt både med arbeidsgiver og arbeidsoppgaver.
  • Peder Persen har ansvar for å følge opp leveranser i tillegg til å stå for øvrig distribusjon. Han føler at arbeidsdagen ikke strekker helt til. Peder brenner for distribusjon, men er ikke så glad i oppfølgingen.
  • Guro Gundersen på regnskap sliter ofte med nakkesmerter og medfølgende hodepine. En rask kontroll viser at hun ofte ser ned på skjermen, noe som belaster nakken. Hun har også slitt litt med korsryggen. Enkelte dager samarbeider ikke ryggen i det hele tatt. Guro sitter på en sliten gammel stol.

Tilrettelegging vil se svært ulik ut for disse tre. Nettopp derfor er kartlegging både på gruppenivå (avdeling eller rolle) og individnivå viktig. Da drar man nytte av fellesnevnerne samtidig som hver enkelt sine utfordringer og plager møtes.

En aktivitetsplan kunne sett slik ut: 

Forslag til aktivitetsplan

Proaktivt arbeid er en kontinuerlig prosess som krever tid og ressurser. Mange bedrifter velger derfor å få hjelp til dette fra oss i bedriftshelsetjenesten.

Fordelene med vår bistand er mange:

  • De ansatte får profesjonell bistand fra fagpersonell med mye erfaring fra denne type arbeid
  • Lederne fritas fra noen av de vanskeligste sakene, som kan være utfordrende å håndtere, spesielt i nære relasjoner
  • Bedriftshelsetjenesten får ofte ærligere svar i dialog med den ansatte
  • Bedriftshelsetjenesten kjenner godt til hvordan samarbeidet med NAV og fastlege bør foregå, og hvilke midler man kan få i støtte fra NAV
  • Leder vil få økt kompetanse på sykefraværsarbeid
  • Leder vil få råd som hjelper henne å ta de beste beslutningene både for den enkelte ansatte og bedriften

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om sykefraværet hos dere.

Fyll inn skjema og vi kontakter deg innen kort tid.