Lederstøtte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lederstøtte

Som leder kjenner du kanskje at «det er noe» med en av dine ansatte, men det er vanskelig å vite hva det kan være, om du skal ta det opp med henne, og hvordan du i tilfelle skal ta det opp.

Når en eller flere av dine ansatte allerede er ute i sykemelding er det også en del ting du som leder må kjenne til og følge opp, både av lovmessige hensyn og av hensyn til den sykemeldte, kolleger og bedriften.

Bedriftshelsetjenesten har kompetanse og erfaring med dette og kan bistå ledere med råd, deltagelse i møter/samtaler med ansatte og planlegging og gjennomføring av sykefraværsoppfølging.

Vi kan også bidra med «andre» mulige tiltak i de spesielt vanskelige sykefraværssakene, som vi har erfaring med at fungerer fra andre bedrifter.

Tilbys ved