Sykefraværsoppfølging

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sykefraværsoppfølging

Som leder har du mange roller i bedriften, mange ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Blant disse er oppfølging av bedriftens eller avdelingens sykemeldte. I noen tilfeller kan dette ta mye tid og være konfliktfylt og tappende, spesielt når det skal gjøres i tillegg til alle andre arbeidsoppgaver.

Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe dere med dette.

  • gjennomføre samtaler med den sykemeldte
  • ha kontakten med fastlege, behandlingsapparat og NAV
  • foreslå tiltak og opplegg, både i og utenfor arbeidstiden
  • informere nærmeste leder om den sykemeldtes situasjon
  • gjennomføre arbeidsplass- og funksjonsvurderinger, arbeidstrening, aktiv sykemelding, yrkesrettet attføring eller foreslå behandling
  • delta på dialogmøter
  • se på generelle årsaker til sykefravær i bedriften og foreslå forebyggende tiltak for å hindre gjentakelse.

Vi foreslår og gjennomfører tiltak både på gruppe-, individ- og organisasjonsnivå ut i fra vår oppfattelse og forståelse av utfordring og situasjon.

Tilbys ved