Sykefraværsoppfølging

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sykefraværsoppfølging

Som leder har du mange roller i bedriften, mange ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Blant disse er oppfølging av bedriftens eller avdelingens sykemeldte. I noen tilfeller kan dette ta mye tid og være konfliktfylt og tappende, spesielt når det skal gjøres i tillegg til alle andre arbeidsoppgaver.

Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe dere med dette.

  • gjennomføre samtaler med den sykemeldte
  • ha kontakten med fastlege, behandlingsapparat og NAV
  • foreslå tiltak og opplegg, både i og utenfor arbeidstiden
  • informere nærmeste leder om den sykemeldtes situasjon
  • gjennomføre arbeidsplass- og funksjonsvurderinger, arbeidstrening, aktiv sykemelding, yrkesrettet attføring eller foreslå behandling
  • delta på dialogmøter
  • se på generelle årsaker til sykefravær i bedriften og foreslå forebyggende tiltak for å hindre gjentakelse.

Vi foreslår og gjennomfører tiltak både på gruppe-, individ- og organisasjonsnivå ut i fra vår oppfattelse og forståelse av utfordring og situasjon.

Kontakt oss

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om sykefraværet hos dere.

Fyll inn skjema og vi kontakter deg innen kort tid.