Risikovurderer dere forhold i arbeidsmiljøet?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Risikovurderer dere forhold i arbeidsmiljøet?

Det bør dere, fordi det gir et fantastisk utgangspunkt for å kunne rette på forhold i virksomheten som kan gi mistrivsel, redusert produksjon, sykdom, sykefravær og økt turnover.

Det å vurdere risiko er et krav for alle virksomheter. Egentlig handler jo risikovurdering bare om å vurdere hvilke potensielle farer som finnes i deres arbeidsmiljø. Om å vite hva som kan skje, iverksette tiltak for å unngå at det skjer eller ta høyde for at det skjer.

Ofte knyttes det til det fysiske arbeidsmiljøet, eksponeringer for skadelige stoffer eller faren for ulykker. Men risikovurdering gjelder alle forhold, også muskel- og skjelettplager og psykososialt arbeidsmiljø som vold/trusler, høy arbeidsbelastning og konflikter.

På mange arbeidsplasser i dag vet vi at det meste av sykefraværet kommer fra stress, muskel- og skjelettplager, psykiske plager eller såkalte psykososiale arbeidsmiljøutfordringer som utydelige roller i avdelingen, konflikt, eller mangel på forutsigbarhet og trygghet. Altså helt andre ting enn det vi typisk risikovurderer for.

Arbeidstilsynets enkle mal for risikovurdering funker like godt for vurdering av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet og krever kun litt avsatt tid, enten i en ledergruppe, et AMU-møte eller et annet eksisterende overliggende møtefora i virksomheten. Eller dere kan gjøre risikovurderinger elektronisk i et digitalt HMS-system.

Vi hjelper dere gjerne i gang, eller med råd og tiltak når vurderingen er gjort og dere vet hvor dere bør sette fokus for å forhindre uønskede hendelser og situasjoner.

Her er en liste med eksempler for hva som kan risikovurderes innenfor et lite utvalg med bransjer.

Risikovurdering Helseinstitusjon

 • Vold og trusler
 • Ergonomi - tunge løft
 • Smitte
 • Alenearbeid

Risikovurdering Byggefirma

 • Støy og støv
 • Arbeid i høyden
 • Misforståelser (kommunikasjonsvansker pga. ulike språk)
 • Korte frister/tidspress
 • Ergonomi - tunge løft og uheldige arbeidsstillinger

Risikovurdering Kontorbedrift

 • Uforutsigbarhet (omstilling/endring)
 • Høy arbeidsbelastning
 • Ergonomi - ensidig arbeid
 • Dårlig inneklima

Les mer om risikovurdering hos Arbeidstilsynet

Digitale risikovurderinger for god kontroll og enkel oppfølging

Risikovurderingene gjør vi jo for å ha kontroll, og for å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser med mulig negative konsekvenser. Ved å bruke et digitalt system for å gjennomføre risikovurderingene gjør du det enklere for deg selv å følge opp med gode og effektive tiltak gjennom at:

 • Informasjonen er delt med alle ansatte; i et digitalt system har alle brukere tilgang.
 • Oversikt over tiltakene som er gjort er lett tilgjengelige
 • Tiltak registreres enkelt i en handlingsplan
 • Forrige risikovurdering er lett tilgjengelig for revisjon og ny vurdering

Gjør risikovurdering på pc, mobil eller nettbrett

Kontakt oss

Kontakt meg med mer informasjon om risikovurderinger og annet HMS-arbeid.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?