Bedriftshelsetjeneste for store- og offentlige virksomheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedriftshelsetjeneste for store- og offentlige virksomheter

Som landets største bedriftshelsetjeneste kan Stamina gi dere den bistanden dere trenger for å lykkes med HMS-arbeidet. HMS-lovgivningen er i prinsippet den samme for små og store virksomheter. Likevel avgjør størrelsen på virksomhet mye for behov for støtte og administrering av HMS-arbeidet, grunnet antall ansatte, antall og type avdelinger og lokalisasjoner.

Verdiskapende bedriftshelsetjenester for store virksomheter passer for dere som:

 • Har mer enn 200 ansatte (opp til 20 ansatte | 21-200 ansatte)
 • Vil oppfylle alle lovkrav
 • Har ansatte på mange lokasjoner som trenger samme enhetlige tjenester og bistand
 • Vil være tilknyttet en faglig sterk bedriftshelsetjeneste med et bredt fagfelt, som er en samarbeidspartner som lærer dere å kjenne, sammen med dere arbeider målrettet for deres virksomhet både lokalt og sentralt.
 • Vil måle effekten av alle prosjekter, tiltak og tjenester
 • Har behov for å kartlegge, risiko vurdere og få anbefalte tiltak som vil kunne gi effekt
 • Har behov for bistand med redusering eller forebygging av sykefravær
 • Har behov for bistand ved endring og omstilling
 • Har behov for opplæring og støtte til ledere
 • Vil hente ut verdien av et godt og produktivt arbeidsmiljø med motiverte ansatte
 • Ønsker å gjennomføre behovsprøvde og erfaringsbaserte tiltak, tjenester og prosjekter
 • Ønsker bistand til å utvikle gode helsestrategier og bærekraftige arbeidsmiljøer

Sammen med ledelsen og de ansatte jobber vi med systematisk HMS og bistår i vurderinger om å ha de riktige rutiner og systemer på plass og rådgi hvordan HMS-arbeidet integreres i virksomhetens daglige drift. Vi anbefaler tiltak for å forebygge sykdom tilknyttet arbeid og bistår når sykdom oppstår. Vi medvirker til at virksomheten når målene som er satt og oppnår ofte effekt av dette arbeidet. Vi arbeider tverrfaglig hvor HMS-rådgivere, leger, sykepleiere, organisasjonspsykologer, fysioterapeuter, ergonomer og annet personell jobber sammen i kundetilpassede team.

Behov for bistand til virksomheter er ofte innen områdene:

 • Psykososialt arbeidsmiljø og psykisk helse; Kartlegging og risikovurdering, forebygging, lederutvikling og støtte, konflikthåndtering og støtte til enkeltindivider som har plager.
 • Sykefravær; forebygge, redusere og følge opp sykefraværet, enten i hele virksomheten, eller spesifikt i en enhet. Sykefravær er ofte tett knyttet til det organisatoriske arbeidsmiljøet, så kartlegging, risikovurdering og igangsetting av tiltak er en viktig del for å forebygge sykefravær.

Hvordan jobber Stamina godt med store kunder?

Kunder med enheter og avdelinger på flere lokalisasjoner, defineres av Stamina som «Landsdekkende». Det krever en annerledes organisering av vårt samarbeid enn for lokale kunder.

Det opprettes en sentral KAM (kundeansvarlig) i tillegg til en lokal kundeansvarlig ved lokal avdeling. KAM har et overordnet ansvar for samarbeid med kunden og vil være deres primære kontakt her hos Stamina, mens avdelingene vil kunne forholde seg til sin lokale kundeansvarlige.

KAM og kundeansvarlig vil løpende oppdatere hverandre på hva som er gjort, samt hva som kan og bør gjøres. I samarbeid med kunden besluttes det videre arbeidet, som skal samsvare med kundens strategi og mål. Denne organiseringen gjør at vi både hjelper med lokale og overordnede HMS-behov på best mulig måte, samt at dere vil få god oversikt til enhver tid.

Offentlige kunder (kommuner, fylkeskommuner og statlige instutisjoner)

Stamina Helse har over 100 offentlige kunder og vet godt hvilke utfordringer og styrker som finnes. Vår erfaring herfra tar vi med oss i arbeidene med å effektivt bedre deres arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Les om hvordan vi sammen med NAV og Time kommune i Rogaland har redusert kommunens omsorgssektor sykefravær med 35% 

andre-borstad

Andre M. Børstad

Salgssjef

47 46 74 19

Anbud og storkunder

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss for en prat om hva som er hensiktsmessig å gjøre nettopp hos dere.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?