Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anleggsbransjen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anleggsbransjen

Dette kurset tilfredsstiller krav i arbeidsmiljøloven om obligatorisk/lovpålagt opplæring for bedrifter i SHA-bransjen (bygg og anlegg). Kurset gir også en grundig introduksjon til SHA-begrepet og byggherreforskriften, og tar også for seg internkontroll, SHA-plan og systematisk HMS arbeid.

Bestill kurs

Kan bestilles på nett

Mer om kurset

For mange hersker det forvirring rundt begrepene HMS og SHA som er et nyere begrep som kommer fra byggherreforskriften  fra 1995 og er et noe snevrere begrep enn HMS. SHA må sees i relasjon til spesifikke arbeidsprosjekter eller midlertidige og skiftende bygge - eller anleggsarbeid, når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Ettersom begge regelverkene må følges, vil det i bygg- og anleggsbransjen derfor stilles krav til både HMS og SHA-arbeid, men de kan koordineres, slik at internkontrollen inkluderer SHA-planer.  Alle med HMS- og lederansvar bør ha kjennskap til forskriften, i likhet med verneombud og andre med roller innen HMS.  Som aktør i bransjen er det viktig å forstå forskjellen mellom HMS og SHA, og hvordan disse skal følges hver for seg og sammen.

Jeg trur aldri jeg har vært på et kurs hvor jeg etterpå har tenkt at det var SÅ bra, det skal Stamina og kursholder ha masse skryt for.

 

Hvem

Kurset tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven om opplæring for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og andre med oppgaver, roller og ansvar innenfor helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsvirksomheter.

Hva

Kurset tar sikte på å lære deltakere å Identifisere og forebygge utfordringene på arbeidsplassen som er risikopreget og kan forårsake ulykker, og arbeidsforhold som truer helsen til de ansatte. I tillegg gis en grundig introduksjon til SHA-begrepet og byggherreforskriften.

Når

Hvis HMS-ansvarlige skal gjøre en god jobb må de få tilgang til god påkrevet relevant opplæring slik at kunnskap og evner og erfaring ivaretar helse, miljø sikkerhet og velferd.  Helse- og sikkerhetsvurderinger må gjøres når det innføres ny teknologi og arbeidsredskaper/maskiner og det er godt å vite hvordan man skal gjennomføre vernerunde forskriftsmessig, og hva man gjør når ulykker inntreffer.

Sentrale temaer

• Arbeidsmiljøloven og de seks arbeidsmiljøforskriftene

• Internkontrollforskriften

• Byggherreforskriften

• Roller i HMS-arbeidet

• Systematisk HMS-arbeid

• SHA-plan

• Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø

• Sykefraværsoppfølging

• Rus og avhengighetsproblematikk

• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

GJENNOMFØRING

Gruppeundervisning

Selve kurset gjennomføres i gruppe over 2 dager. Gruppen er i seg selv en stor ressurs mye samlet erfaring. Vi legger opp til diskusjoner og gruppearbeid hvor erfaringslæring, gruppedeltagelse, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner legges til rette av kursholder. Denne delen er obligatorisk for alle.

E-læring

Obligatorisk for de som skal ha 40 timers opplæring tillegg / oppslagsverk / fordypning for andre.

Kursbevis deles ut til alle deltakere.

Varianter av kurset

Dette kurset kan leveres bedriftsinternt og som åpent kurs. Send oss en melding og en av våre kurskonsulenter kan kontakte deg med et tilbud eller skreddersydde løsninger.

Legg igjen telefonnummer
ikon-utropstegn_2_liten

Visste du at..?

Alle medlemsbedrifter av Stamina får
kr. 500,- i rabatt pr. kursdeltager.

Informasjon

Dokumenterer for arbeidsgiver at AMU-medlemmer og verneombud har gjennomgått HMS- og SHA-opplæring i tråd med Arbeidsmiljølovens krav. Introduksjon til SHA-begrepet og byggherreforskriften.

Verneombud 2 dagers kurs
Uten e-læring for personell som ikke trenger 40-timers kurs.

Verneombud 40 timers kurs
2 dager + e-læring dekker kravet til opplæring for verneombud, Arbeidsmiljøutvalg og annet HMS-personell.

Vi kan også tilby «Introduksjon til SHA» som en separat, 4-timers modul.

spesial

Kundeopplevelse

"Jeg deltok på 40-timerskurs hos ÅF Advansia før jul. Jeg har jobba med HMS/SHA i bygg- og anleggsbransjen i 20 år, og kan mye om faget. Derfor var jeg litt spent på hvor matnyttig det ville være… Jeg blei skikkelig positivt overraska over kunnskapsnivået og formidlingsevnen til kursholder, den var utrolig bra!

Jeg trur aldri jeg har vært på et kurs hvor jeg etterpå har tenkt at det var SÅ bra, det skal Stamina og kursholder ha masse skryt for. Takk for strålende kurs!"

Nils-Regin Bøhle
SHA-inspektør T2 S2

OSLO LUFTHAVN

Kontakt oss

Stamina kan tilby dette kurset bedriftsinternt, som åpent kurs og med engelsk språk.

Dersom du legger igjen ditt telefonnummer vil en av våre kurskonsulenter kontakte deg. Sammen kan dere finne en kursform som vil passe for dine medarbeidere. Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no

Vi kan ringe deg