Grunnkurs i arbeidsmiljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Grunnkurs i arbeidsmiljø

"Grunnkurs i arbeidsmiljø" er et HMS-kurs som består av 2 dager undervisning på et av våre kurssteder, og som inkluderer en nettbasert læringsmodul som gjennomføres på egenhånd etter todagerskurset.

Sammen utgjør todagerskurset og nettlæringen et 40-timers HMS-kurs som dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget. Kurset dekker også kravene til opplæring for arbeidsgivere, og for denne gruppen (og verneombud/AMU-medlemmer med avtale om kortere opplæring) vil det være valgfritt å gjennomføre den nettbaserte delen. Mange tillitsvalgte og andre med roller knyttet til HMS deltar også på «Grunnkurs i arbeidsmiljø».

Se kurslokasjoner og kursdatoer her, eller les mer om kurset lenger ned på siden. 

Bestill kurs

Kan bestilles på nett

Mer om kurset

Alle på arbeidsplassen – fra arbeidsgiver til arbeidstakerne og roller som arbeidsmiljøutvalg og verneombud – spiller en viktig rolle for helse, miljø og sikkerhet. Vet du hvilke plikter, oppgaver og ansvar som hører til de forskjellige rollene?

På Grunnkurs i arbeidsmiljø får deltakerne en grundig gjennomgang av HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. I et kurs hvor dialog, erfaringsutveksling og gruppearbeid er vektlagt, tar vi også sikte på å bygge en solid forståelse for hvordan HMS-arbeidet kan gjennomføres i praksis, og vi fokuserer på de ulike rollenes oppgaver knyttet til dette. Kurset vektlegger hvordan HMS-arbeidet kan gjøres på en god måte gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

En sentral del av HMS-arbeidet i virksomheten er opplæring, og med dette kurset kan din bedrift løfte sin HMS-kompetanse og bli bedre i stand til å etterleve kravene i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Dette kurset oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven om opplæring av verneombud, AMU (medlemmer av arbeidsmiljøutvalg) og arbeidsgiver.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle med krav om 40-timers opplæring:

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • AMU: Både arbeidsgivers og arbeidstakers medlemmer i arbeidsmiljøutvalget

Kurset passer også for andre med krav om opplæring:

 • Arbeidsgiver

… og for andre som trenger eller ønsker kompetanse i HMS:

 • Ledere
 • HR-personell
 • HMS-personell
 • Tillitsvalgte

Kursets gjennomføring og innhold

Kurset består av:

 • Del én er et todagers klasseromskurs. Gjennom dagene inviteres alle til å delta i spørsmål, diskusjoner og praktiske gruppeoppgaver, og deltakerne ledes trygt gjennom alle temaene av en trygg kursholder.
 • Del to er en nettbasert læringsmodul. Dette er inkludert i kursprisen og blir tilgjengelig for deltakerne uken etter at klasseromskurset er gjennomført.
 • E-læringen består også av en praktisk oppgave som skal gjennomføres med leder eller AMU i egen virksomhet.

Sammen utgjør disse to delene et 40-timers HMS-kurs.

OBS: For dem som ikke er pålagt 40 timer opplæring (eksempelvis arbeidsgivere og tillitsvalgte, eller bransjer med tariffavtalt kortere opplæring), kan man velge å bare ta del én av kurset.

Etter gjennomført kurs, vil deltakerne få tilgang til et kursbevis som dokumentasjon på opplæringen. De som gjennomfører hele kurset får kursbevis for 40-timerskurs, mens de som bare gjennomfører to dager, får et kursbevis for todagers opplæring.

Sentrale tema i kurset

Kurset tar for seg HMS-kapitlene i arbeidsmiljøloven og forskriftene, og alle sentrale tema blir gjennomgått i klasseromsdelen av kurset. Den nettbaserte delen av kurset består av moduler som repeterer disse temaene, men som også går gjennom noen tema enda grundigere, og i løpet av læringen vil deltakerne få testet kompetansen de har opparbeidet seg.

 • Innføring i arbeidsmiljøloven og forskriftene som hører til
 • Rollene i HMS-arbeidet
 • Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
 • Arbeidsrelaterte skader og sykdommer
 • Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften)
 • Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, vernerunder m.m.
 • Risikovurderinger
 • Handlingsplan (oppfølging av risiko og mangler)
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Kjemiske og biologiske faktorer på arbeidsplassen
 • Ergonomi og fysisk aktivitet
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Sykefraværsarbeid i virksomheten
 • Rus / AKAN – forebygging og oppfølging

Gjennomgang av de ulike temaene kan tilpasses noe i dybde og omfang med hensyn til kursgruppens bransjesammensetning og ønsker.

Krav til forkunnskaper

Det behøves ingen forkunnskaper for å være med på Grunnkurs i arbeidsmiljø. Dette er et kurs som er tilpasset de med lite eller ingen HMS-erfaring, men kurset skal også kunne gi påfyll til deltakere som allerede er kjent med stoffet. På første kursdag vil deltakerne få utdelt hvert sitt kurskompendium med nyttige ressurser for bruk både under og etter kurset.

Alternativ til «Grunnkurs i arbeidsmiljø»

 • Vi tilbyr et eget grunnkurs for bygg- og anleggsbransjen. Kurset er i utgangspunktet det samme som Grunnkurs i arbeidsmiljø, men gir i tillegg en introduksjon til SHA-begrepet og byggherreforskriften.
 • For petroleumsvirksomhet til sjøs tilbyr vi et bransjetilpasset kurs. Til tross for at denne bransjen også følger arbeidsmiljøloven, har den så mye særegent regelverk at vi har et eget, tilpasset kurs for bransjen. Dette kurset tilbys kun som bedriftsinternt kurs.
 • Også for sjøfart har vi et bransjetilpasset kurs. Bransjen «sjøfart, fangst og fiske» har sin egen arbeidsmiljølovgivning og vi tilbyr et kurs som gir opplæring i sjøfartens lover og forskrifter. Dette kurset tilbys kun som bedriftsinternt kurs.
 • Vårt 40-timerskurs tilbys også på engelsk.
 • Ansatte som jobber med mat skal også ha kompetanse i grunnleggende matsikkerhet (HACCP)

Husk at «Grunnkurs i arbeidsmiljø» også kan leveres som et bedriftsinternt kurs til din virksomhet.

Bedriftsinterne opplæringer

Dette kurset kan også leveres bedriftsinternt. Send oss en melding og en av våre kurskonsulenter kan kontakte deg med et tilbud eller skreddersydde løsninger.

Send henvendelse
ikon-utropstegn_2_liten

Visste du at..?

Alle medlemsbedrifter av Stamina får
kr. 500,- i rabatt pr. kursdeltager.

Målgruppe

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud, samt ledere, HMS-ansvarlige, HR-personell og ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere.

om kurset

- Dokumenterer for arbeidsgiver at AMU-medlemmer og verneombud har gjennomgått HMS-opplæring i tråd med Arbeidsmiljølovens krav.

- 2 dagers grunnkurs

- E-lærings modul for påbygging til 40-timerskurs

- Kursbevis

spesial

Kundeopplevelse

"For Telenor er det et viktig krav at alle ledere skal ha tilstrekkelig HMS kompetanse. Vi sørger for at ledere, verneombud og medarbeidere får opplæring og rådgivning gjennom bedriftshelsetjenesten. For oss er det avgjørende at vår bedriftshelseleverandør blant annet kan tilby mange og varierte kurs.

Vi opplever Stamina Helse som en dyktig kursarrangør som kjenner konsernet vårt godt. De har avholdt en rekke kurs innenfor systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging, stressmestring, rusmisbruk og førstehjelp. Særlig setter vi pris på at de gjennom sin kjennskap til Telenor kan skreddersy kurs for ledergruppene våre."

-Telenor

Kontakt oss

Spørsmål om grunnkurs i arbeidsmiljø? Vi hjelper deg gjerne.

Legg igjen navn og nummer, så tar en av våre dyktige kurskonsulenter kontakt.

Du kan også nå oss på  kurs@staminagroup.no eller på telefon 400 01 709

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?