Grunnkurs i arbeidsmiljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Obligatorisk grunnopplæring i HMS og arbeidsmiljø. Kurset varer i 2 dager, og er første del av 40 timers HMS kurs. Kurset inkluderer HMS-regelverk, forskrifter og arbeidsmiljøloven.

Bestill kurs

Kan bestilles på nett

Mer om kurset

Hva slags plikter og ansvar har du når du er verneombud eller medlem av AMU, og hva er mandatet?Dette kurset gir dokumenterbar opplæring i systematisk HMS-arbeid for ansatte som har roller innenfor arbeidsmiljø i virksomheten.  I mange virksomheter trengs det påfyll når det gjelder å kartlegge utfordringer og legge til rette for økt nærvær og et godt fungerende arbeidsmiljø, gjennom konkrete og riktige tiltak. Kurset påvirker til at HMS-arbeidet utføres på en god måte gjennom dialog, medvirkning og parts-samarbeid. Denne tilnærmingen praktiseres også i selve kurset gjennom åpen dialog,refleksjon,dilemma-caser og gruppearbeid.

Vi opplever Stamina Helse som en dyktig kursarrangør som kjenner konsernet vårt godt. Særlig setter vi pris på at de gjennom sin kjennskap til Telenor kan skreddersy kurs for ledergruppene våre.

Hvem

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud, samt HR personell og tillitsvalgte og ledere, HMS-ansvarlige, AMU-medlemmer og ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere.  Disse medarbeiderne må kunne være i stand til å utføre sin påkrevete funksjon og bli utstyrt med nødvendige ferdigheter og kunnskap gjennom initiativ fra virksomheten.

Kurset er aktuelt for alle virksomheter som må forholde seg til lovpålagte HMS-kurs. 

Hva

Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, helse, miljø og sikkerhetsarbeid, og ulike faktorer i arbeidsmiljøarbeidet og har som målsetting å øke kvaliteten på HMS-arbeidet i virksomheten. 

Når

Virksomheten vil bidra til å øke kompetansen til medarbeidere som har roller og plikter innenfor HMS og velferd, gjennom økt bevissthet på HMS-konsepter.  Målet er å implementere en sunn HMS-kultur for å påvirke produktivitet og effektivitet positivt ved å redusere risiko.

Sentrale temaer:

• Bakgrunn for kurs

• Lovverk og roller i HMS arbeidet

• Systematisk HMS arbeid

• Fysiske arbeidsmiljøfaktorer/yrkeshygiene

• Sykefravær og sykefraværsoppfølging

• Rus / AKAN

• Ergonomi på arbeidsplassen

• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

GJENNOMFØRING

Gruppeundervisning

Kurset gjennomføres i gruppe over 2 dager. Gruppen er i seg selv en stor ressurs og i undervisningen, og det legges det opp til gruppedeltagelse gjennom diskusjoner, erfaringslæring, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner. Denne delen er obligatorisk.

E-læring

Obligatorisk for dem som skal ha 40 timers opplæring. Kan også brukes som oppslagsverk og fordypning for andre. E-læringen er inkludert i prisen.

Program

Kurset går over to dager og gir nødvendig innføring i verneombudets og AMU’s roller,  og de ulike parter og aktørers medvirkning i arbeidsmiljø- og HMS arbeidet.  Bransjene som er representert via kursdeltakere oppfordres til å dele ulike utfordringer og eventuelle caser.

Vi tar også for oss tematikk som representerer risikobildet virksomheten befinner seg i. Det kan være alt fra stress, ergonomiske utfordringer, konflikter, fravær, endringsslitasje, samarbeid, inneklima og vold og trusler.  Variasjon, deltagelse, inkludering, diskusjoner og gruppearbeid i samspill med motiverende kursholdere er stikkord for det du kan forvente på våre kurs. 

 • Hvilket ”oppdrag” har du som verneombud og AMU medlem?
 • Ansvar og myndighet
 • Hvilke nyttige verktøy er tilgjengelige?
 • Problemstillinger og dilemmaer
 • HMS som fag
 • Begreper du bør være kjent med

Program dag 1

Innledning: HMS - tre bokstaver med stor betydning

 • bli nærmere kjent med hva begrepet HMS representerer på arbeidsplassen
 • innføring i de økonomiske perspektivene og  menneskelige faktorer
 • forebygging : lett å si men for mange – vanskelig å utføre

Arbeidsmiljøloven

 • Bli kjent med de viktigste kapitlene og paragrafene i arbeidsmiljøloven
 • Hva sier loven om ansvar og myndighet i HMS arbeidet ?
 • Viktige forskrifter
 • Nyttige søkeverktøy

Aktører i HMS arbeidet

 • Nøkkelroller i HMS-arbeidet
 • Verneombudets ansvar, myndighet og oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU) sitt ansvar, myndighet og oppgaver
 • Medvirkning; hva ligger i begrepet?
 • Samspill, prosesser, forventninger og erfaringer

Når ting går galt

 • ulykker
 • sikkerhet
 • varsling
 • erfaringer

Systematisk HMS-arbeid

 • Hvilken betydning legges i begrepet
 • Hvorfor og med hvilken nytteverdi
 • Hva sier loven
 • Nyttige råd og tips
 • Risiko-styring
 • Nyttige metoder og verktøy
 • Erfar selv hvordan dette kan gjøres

Program dag 2

Arbeidsmiljøfaktorer

 • Hvordan ha kontroll på fysiske faktorer
 • Hva påvirker oss
 • Viktige faktorer å kjenne til
 • Negative konsekvenser
 • Erfaringer,  nyttige råd og tips

Fravær kontra nærvær

 • Faktorer som påvirker
 • Ansvar og myndighet
 • Rus, spill, sosiale medier – utfordringer i arbeidslivet
 • Utfordringer og problemstillinger (dilemmaer)

Psykososiale og organisatoriske forhold 

 • Hva sier loven?
 • Din rolle i det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Tematikk som baksnakking, mobbing og trakassering, konflikter, stress, endring mv.
 • Verktøy

Avhengig av antall deltakere på kurset, bransjene som er representert og dynamikk i gruppen tilpasses  programmet i dybde og omfang.

Bedriftsinterne opplæringer

Dette kurset kan også leveres bedriftsinternt. Send oss en melding og en av våre kurskonsulenter kan kontakte deg med et tilbud eller skreddersydde løsninger.

Send henvendelse
ikon-utropstegn_2_liten

Visste du at..?

Alle medlemsbedrifter av Stamina får
kr. 500,- i rabatt pr. kursdeltager.

Målgruppe

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud, samt ledere, HMS-ansvarlige, HR-personell og ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere.

om kurset

- Dokumenterer for arbeidsgiver at AMU-medlemmer og verneombud har gjennomgått HMS-opplæring i tråd med Arbeidsmiljølovens krav.

- 2 dagers grunnkurs

- E-lærings modul for påbygging til 40-timerskurs

- Kursbevis

spesial

Kundeopplevelse

"For Telenor er det et viktig krav at alle ledere skal ha tilstrekkelig HMS-kompe-tanse. Vi sørger for at ledere, verneom-bud og medarbeidere får opplæring og rådgivning gjennom bedriftshelsetje-nesten. For oss er det avgjørende at vår bedriftshelseleverandør blant annet kan tilby mange og varierte kurs.

Vi opplever Stamina Helse som en dyktig kursarrangør som kjenner konsernet vårt godt. De har avholdt en rekke kurs innenfor systematisk HMS- arbeid, sykefraværsoppfølging, stress-mestring, rusmisbruk og førstehjelp. Særlig setter vi pris på at de gjennom sin kjennskap til Telenor kan skreddersy kurs for ledergruppene våre."

-Telenor

Kontakt oss

Stamina kan tilby dette kurset bedriftsinternt, som åpent kurs og med engelsk språk.

Dersom du legger igjen ditt telefonnummer vil en av våre kurskonsulenter kontakte deg. Sammen kan dere finne en kursform som vil passe for dine medarbeidere. Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no

Vi kan ringe deg