HMS-kurs for ledere (webinar)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
_l2a3133

HMS-kurs for ledere (webinar)

Webinar. HMS-kurs for ledere er et kurs som gir opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver gjennomgår opplæring i HMS og at øvrige ledere også innehar god HMS-kompetanse, og dette kurset tar for seg viktige regler og prinsipper i HMS-arbeidet.

Bestill kurs

Kan bestilles på nett

Mer om kurset

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver engasjerer seg i systematisk HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging, samt at de tilegner seg dokumenterbar og oppdatert kunnskap på området.

Ledere med personalansvar trenger kunnskap og ferdigheter for å implementere strategier som kontrollerer potensielle problemer, og kunnskap om å motivere til endring av helsetruende adferd både fra enkelte arbeidstakere og virksomheten.

Hvem bør ta dette kurset?

 • Arbeidsgivers øverste leder (lovpålagt)
 • Ledere/mellomledere med personalansvar (kompetanse lovpålagt*)

Arbeidsgiver, i praksis daglig leder, er lovpålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Denne plikten kan ikke delegeres til andre. I virksomheter som opererer under flere organisasjonsnummer, skal øverste leder per organisasjonsnummer også kunne dokumentere slik opplæring.

For ledere stilles krav om kompetanse i HMS, og denne må tilpasses lederoppgavene: For ledere med personalansvar (eller også utstrakt økonomiansvar) forventes samme kompetanse som for daglig leder. Fordi denne kompetansen også må kunne dokumenteres, er det vanlig praksis å gi også andre ledere enn daglig leder denne opplæring.

Dersom du er leder og sitter i din bedrifts arbeidsmiljøutvalg, har du krav til gjennomføring av Grunnkurs i arbeidsmiljø.

Hva sitter man igjen med etter å ha deltatt på kurset?

Kurset skal gi arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet - og hvorfor man skal jobbe med dette.

Opplæringen støtter bedriften, og setter arbeidsgiver i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet blir ivaretatt.

 • Hvordan man kartlegger fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Hvordan ledere kan målstyre tiltak, risikostyre og unngå ulykker på arbeidsplassen
 • Måten vi praktiserer helsefremmende og sikkerhetsfremmende tiltak på arbeidsplassen
 • Hvordan HMS påvirker arbeidstakere, organisasjonen og arbeidsmiljøet

Oppsummert bidrar HMS-kurs for ledere til at deltakere blir bedre skikket til å kartlegge, vurdere og ivareta arbeidsmiljøet, og deltakerne får med seg viktig kunnskap om hvordan bedriften kan møte HMS-kravene i lovverket og samarbeide med arbeidstakerne og deres representanter for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

I løpet av kurset vil man gå gjennom følgende temaer:

 • Bakgrunnen for kurset (lovkravene i Arbeidsmiljøloven §3-5)
 • Lovverket og rollene i HMS arbeidet
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer og yrkeshygiene
 • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
 • Rus og avhengighet (AKAN)
 • Ergonomi på arbeidsplassen
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Kursdeltakerne vil få tilgang til en side hvor de kan laste ned kurspresentasjon og andre ressurser.

Dersom du er leder og sitter i din bedrifts arbeidsmiljøutvalg, har du krav til gjennomføring av 

Kontakt oss

Spørsmål om HMS-kurs for ledere? Vi hjelper deg gjerne.

Legg igjen navn og nummer, så tar en av våre dyktige kurskonsulenter kontakt.

Du kan også nå oss på  kurs@staminagroup.no eller på telefon 400 01 709

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?