HMS opplæring for ledere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

HMS opplæring for ledere

Lovpålagt heldags HMS kurs for ledere som gir opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven (AML). Kurset omhandler regler og lover som ligger til grunn for forsvarlig arbeidsmiljø, og baseres på AML §3-5.

Bestill kurs

Kan bestilles på nett

Mer om kurset

Kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø bidrar til at ledere kan målstyre tiltak, risikostyre og unngå ulykker på arbeidsplassen. Måten vi praktiserer helsefremmende tiltak og sikkerhet på arbeidsplassen påvirker arbeidstakere, organisasjonen og miljøet selv.

Loven krever at arbeidsgiver engasjerer seg i systematisk HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging, og skaffer seg dokumenterbar og oppdatert kunnskap på området. Lederkurset skal bidra til at deltagerne kan identifisere, evaluere og kommunisere informasjon om arbeidsplassen og miljømessige forhold, som kan ha skadelig innflytelse på arbeidstakernes helse. Ledere med personalansvar trenger kunnskap og ferdigheter for å implementere strategier som kontrollerer potensielle problemer,og motivere til endring av helsetruende adferd.

HMS området endrer seg stadig. Dette kurset gir deg en mulighet til å oppgradere dine kunnskaper på risikostyring og kartlegging av fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, med fokus på forbedring av inneklima, lysforhold og ergonomiske belastninger.

Hvem

Kurset passer for både øverste leder, mellomledere og andre ledere med personalansvar.

Hva

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet - og hvorfor. Opplæringen støtter bedriften, og bidrar til å sette arbeidsgiver i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet blir ivaretatt og være en ressurs for bedriften.

Når

Lovpålagt kurs. AML § 3-5 Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. AML § 3-2 b: arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Sentrale temaer

• Bakgrunn for kurs

• Lovverk og roller i HMS arbeidet

• Systematisk HMS arbeid

• Fysiske arbeidsmiljøfaktorer/yrkeshygiene

• Sykefravær og sykefraværsoppfølging

• Rus / AKAN

• Ergonomi på arbeidsplassen

• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Gjennomføring

Undervisningen skjer i gruppen og man kan dra nytte av hverandres erfaringer.  Erfaringslæring, gruppedeltagelse, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner legges til rette av kursholder.

Kurset gjennomføres vanligvis over 1 dag. Kursbevis mottas etter gjennomført opplæring.

Alle deltakere får kursbevis etter avsluttet opplæring.

Visste du at..?

Dersom du er leder og sitter i din bedrifts arbeidsmiljøutvalg, har du krav til gjennomføring av Grunnkurs i arbeidsmiljø.

Varianter av kurset

Dette kurset kan leveres bedriftsinternt, som åpent kurs og på engelsk språk. Send oss en melding og en av våre kurskonsulenter kan kontakte deg med et tilbud eller skreddersydde løsninger.

Legg igjen telefonnummer
spesial

Kundeopplevelse

"For Telenor er det et viktig krav at alle ledere skal ha tilstrekkelig HMS kompetanse. Vi sørger for at ledere, verneombud og medarbeidere får opplæring og rådgivning gjennom bedriftshelsetjenesten. For oss er det avgjørende at vår bedriftshelseleverandør blant annet kan tilby mange og varierte kurs.

Vi opplever Stamina Helse som en dyktig kursarrangør som kjenner konsernet vårt godt. De har avholdt en rekke kurs innenfor systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging, stressmestring, rusmisbruk og førstehjelp. Særlig setter vi pris på at de gjennom sin kjennskap til Telenor kan skreddersy kurs for ledergruppene våre."

-Telenor

Kontakt oss

Stamina kan tilby dette kurset bedriftsinternt, som åpent kurs og med engelsk språk.

Dersom du legger igjen ditt telefonnummer vil en av våre kurskonsulenter kontakte deg. Sammen kan dere finne en kursform som vil passe for dine medarbeidere. Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no

Vi kan ringe deg