HMS kurspakke for medarbeidere (e-læring)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

HMS kurspakke for medarbeidere (e-læring)

For bedrifter som ønsker å heve kompetansen hos ansatte innen helse, miljø/arbeidsmiljø og sikkerhet tilbyr vi kurspakker som kan skreddersys. Med dette kurset vil ansatte utvikles til å bli HMS-ressurser for både arbeidsgiver og andre arbeidstakere.

Mer om kurset

Det har aldri vært så enkelt å kurse alle dine ansatte uten å tenke på logistikken rundt hvem? hvor? og når? Alt som trengs er en PC med tilgang til internett! Velg hvilke ansatte som skal kurses og som administrator får du tilgang til rapporter på gjennomføring og resultater. E-læringskursene har bedriften tilgjengelig i 12 mnd.

Kurspakken inneholder følgende kurs:

HMS FOR MEDARBEIDERE

Kurset dekker bl.a områder som hvorfor HMS arbeid er så viktig, hva Arbeidsmiljøloven sier om det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, mobbing på arbeidsplassen, fravær og oppfølging av fravær, hva som ligger i begrepene avvik, uønskede hendelser og ulykker - og rapportering av disse, risiko og risikovurdering, farlige stoffer, sikkerhetsdatablader, stoffkartotek, symboler og varselskilt.

PRAKTISK HMS

Et kurs i praktisk HMS med fokus på sikkerhet og forbygging av ulykker knyttet til fysisk bruk av forskjellig utstyr relevant i flere bransjer. Kurset vil gi mer kunnskap om riktige løfteteknikker, hvordan jobbe trygt i høyden, forskjellige typer kniver og sikker bruk av disse, annet farlig utstyr, ulykker og ulykkestatistikk og farer ved bruk av jekketraller og trillebur.

ERGONOMI PÅ ARBEIDSPLASSEN

Arbeidsmiljøloven pålegger at arbeidsgiver under planlegging og ved innkjøp av utstyr vurderer hvilke påvirkninger som samlet kan føre til fysiske og psykiske helseskader - og igangsette tiltak for å motvirke disse. Dette innebærer også å gi arbeidstaker nødvendig opplæring slik at fysiske og psykiske helseskader unngås. Kurset tar for seg blant annet arbeidsstasjonen i sin helhet, det forskjellige utstyret individuelt, samt øvelser før og under arbeidet for å motvirke statiske plager.

BRANNSIKKERHET

For å forstå sammenhengen mellom det miljø en jobber i, kontra sikringstiltak rundt brannvern, er det vesentlig at alle har kunnskap om brann. Spesielt i forhold til sin egen virksomhet og arbeidssituasjon. Økt forståelse hos enkeltindivid og innad i bedrift fører til økt sikkerhet. Kurset tar for seg viktige temaer som bl.a forebygging av brann, evakueringsprosedyrer og slukningsutstyr.

KONTAKT oss

Send oss en melding og en av våre kurskonsulenter kan kontakte deg med et tilbud eller skreddersydde løsninger.

Send henvendelse

VisSte du at?

Bedrifter som bruker e-læring kan potensielt øke produktiviteten på sine medarbeidere med 50%.

Priser:

1 - 5 stk: kr. 5.900,-
6 - 10 stk: kr. 8.900,-
11 - 15 stk: kr. 11.900,-
16 - 20 stk: kr. 14.900,-
21 - 25 stk: kr. 17.900,-
26 - 30 stk: kr. 20.900,-

For større bedrifter; kontakt oss for en konsernløsning.

Vi kan ringe deg

Kontakt oss

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller skreddersøm av kurs.

Dersom du legger igjen ditt telefonnummer vil en av våre kurskonsulenter kontakte deg. Sammen kan dere finne en kursform som vil passe for dine medarbeidere. Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no

Vi kan ringe deg

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?