Kurs i stressmestring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs i stressmestring

Dette er et åpent introduksjonskurs i stress og stresshåndtering som har fokus både på helse og individ. Deltakere skal bli mer bevisst over egne stresskilder og stressreaksjoner samt får verktøy og lærer metoder og teknikker for å bedre kunne håndtere stress. Målet er å gi deltakerne en hverdag hvor de er i balanse.

Mer om kurset

Vi behøver ikke bli hjelpeløse når vi utsettes for stress. Ved å lære teknikker for å håndtere og redusere stress kan vi få mer ut av livet. Gjennom kunnskap om stress, hva som forårsaker det og hvordan du kan takle stress når du blir konfrontert med det, kan du hjelpe deg selv til en bedre hverdag, og til igjen å få positivt utbytte av arbeidsdagen.

Stresshåndtering på arbeidsplassen krever mer enn gode råd.  Dagens samfunn drar oss i mange forskjellige retninger.  Grensene mellom jobb og privatliv flyter ut, og gjør at vi tar med oss stresset fra jobben hjem og omvendt.

Å se det store bildet hjelper til å sette vårt eget stress i perspektiv. Vår tilnærming har en positiv innflytelse på stressnivået både på jobb og privat.

Stress er en vesentlig årsak til sykdom og sykefravær i den vestlige verden.

Hvem

Kurset passer for alle som er interessert i å bli befridd fra stressfellen.  Spesielt rettet mot mennesker som jobber i stressutsatte yrker. Uansett arbeidsplass, kan disse teknikkene komme alle typer arbeidstakere og personer til gode, uavhengig av nivå, bakgrunn eller bransje.

Hva

Gjennom kurset skal du få økt kunnskap og forståelse for hva stress er, og hva det gjør med oss. Vårt mål er å vekke din interesse for egen helse og livssituasjon, slik at du gjør noen tiltak i hverdagen etter endt kurs, som vil få positive effekter for din arbeidssituasjon, engasjement og arbeidsglede. Gjennom interaktiv læring, får deltagerne verktøy som gjør dem i stand til å sortere ut hva som er viktig for dem.

 

Når

Sykefraværet kan spores tilbake til stress som skyldes arbeidsforhold. Når vi stresser, øker vi ikke bare risikoen for sykdom, men vi gjør flere feil og påvirker arbeidsmiljøet negativt. En stor andel av sykefraværet i Norge kan spores tilbake til stress.

Sentrale temaer

Hva er stress og hva gjør det med oss?

• Hva er stress?

• Press og stress

• Stresskilder

• JD-R-modellen

• Stressaktivering

• Symptomer på stress

• Kroppsscanning

• Identifisering av egne stresskilder/reaksjoner

Hva kan du selv gjøre for å håndtere stress?

 - ”Førstehjelp”

- Du kan gjøre valg!

- Kognitive metoder

- Organisatoriske metoder

- Livstilsvaner og avspenningsmetoder

 - Utarbeidelse av individuell tiltaksplan

GJENNOMFØRING

Kurset gjennomføres på utvalgte hoteller over en halv dag (3,5 - 4 timer) i klasserom med opp til 25 deltakere.  For best mulig effekt av kurset, kreves aktivt engasjement fra alle kursdeltagerne i par- og plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og utarbeidelse av tiltaksplan.

Etter avsluttet kurs skal deltagerne selv kunne starte sin egen prosess med konkrete stressreduserende og energigivende tiltak!

Pris

Pr deltaker 2990,-
Kunder av Stamina bedriftshelsetjeneste får kr 500,- i rabatt.
Det er ikke mva. på dette kurset.

For info kontakt vår kurskoordinator
Epost: kurs@staminagroup.no

 

Bedriftsinterne opplæringer

Dette kurset kan også leveres bedriftsinternt. Send oss en melding og en av våre kurskonsulenter kan kontakte deg med et tilbud eller skreddersydde løsninger.

Send henvendelse

Kontakt oss

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller skreddersøm av kurs.

Dersom du legger igjen ditt telefonnummer vil en av våre kurskonsulenter kontakte deg. Sammen kan dere finne en kursform som vil passe for dine medarbeidere. Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no

Vi kan ringe deg