Kurs i stressmestring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs i stressmestring

Dette er et åpent introduksjonskurs i stress og stresshåndtering. Kurset vil ta for seg hvordan man som individ i dagens samfunn og arbeidsliv kan oppleve stress og belastning, og hva man kan gjøre for å påvirke det, som enkeltindivid eller som organisasjon. Deltakere skal bli mer bevisst sine egne stresskilder og stressreaksjoner, samt få verktøy og teknikker for å bedre kunne håndtere stress.

Mer om kurset

Målet vårt er å skape en hverdag som er bærekraftig for individet over tid og skape helsefremmende arbeidsplasser. Et kurs i stressmestring kan være viktig som vitamininnsprøytning og/eller som psykologisk førstehjelp!

Grensene mellom jobb og privatliv flyter ut, og kan lettere føre til at vi tar med oss stresset fra jobben hjem og omvendt. I en moderne verden full av krav, påkjenninger, usikkerhet, konkurranse og tidsklemmer, er stressorene i dagens samfunn av en annen karakter enn tidligere, og utfordrer vår måte å håndtere stresset på. Det at vi hele tiden er «på» kan hindre oss i å falle til ro og gå tilbake til normal hviletilstand.

Vi behøver ikke bli hjelpeløse når vi utsettes for stress. Gjennom kunnskap om stress, hva som forårsaker det og hvordan du kan takle stress når du blir konfrontert med det, kan du hjelpe deg selv til en bedre hverdag i balanse.

Årets jobbundersøkelse viser at det å ha et bevisst forhold til hva som skaper stress i egen livssituasjon anses som viktig for å skape balanse i hverdagen av over halvparten av de spurte. Tilsvarende andel vektlegger å skape et tydelig skille mellom jobb og privatliv, mens jevnlig aktivitet og hverdagsaktiviteter nevnes av nesten like mange.

Sentrale temaer

  • Hva er egentlig stress?
  • Hva er det som gjør at vi reagerer ulikt?
  • Individuell stresshåndtering
  • Håndtering av stress i arbeidslivet
  • Utarbeidelse av individuell tiltaksplan

For hvem?

Kurset passer for alle

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på utvalgte hoteller mellom 09-16 i klasserom med opp til 25 deltakere. For best mulig effekt av kurset, kreves aktivt engasjement fra alle kursdeltagerne i par- og plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og utarbeidelse av tiltaksplan.

Etter avsluttet kurs skal deltagerne selv kunne starte sin egen prosess med konkrete stressreduserende og energigivende tiltak!

Pris

Pr deltaker 4.790,-
Kunder av Stamina bedriftshelsetjeneste får kr 500,- i rabatt.
Det er ikke mva. på dette kurset.

For info kontakt vår kurskoordinator
Epost: kurs@staminagroup.no

Bedriftsinterne opplæringer

Dette kurset kan også leveres bedriftsinternt. Send oss en melding og en av våre kurskonsulenter kan kontakte deg med et tilbud eller skreddersydde løsninger.

Send henvendelse

Vi kan ringe deg

Kontakt oss

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller skreddersøm av kurs.

Dersom du legger igjen ditt telefonnummer vil en av våre kurskonsulenter kontakte deg. Sammen kan dere finne en kursform som vil passe for dine medarbeidere. Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no

Vi kan ringe deg

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?