Fred Jaang

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fred Jaang

Fred har over 25 års erfaring med å hjelpe til å utvikle ulike arbeidsplasser i stat, kommune og det private næringsliv gjennom sitt arbeid i bedriftshelsetjenesten. Utdannet sykepleier/bedriftssykepleier. Grunn- og videreutdanning for bedriftshelsepersonale fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Veileder for bedriftssykepleiere og etterutdannet innen kommunikasjon, retorikk, pedagogikk mm. Har holdt kurs innenfor flere helserelaterte tema og spesielt knyttet opp mot arbeidsmiljø og HMS. Fred innehar mye kunnskap, erfaring og eksempler fra sitt arbeid med norske og internasjonale virksomheter og er flink til å bruke denne kunnskapen når han holder kurs. Fred er fagansvarlig for kursene «HMS-opplæring for ledere» og «Grunnkurs i arbeidsmiljø».