HMS System

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

HMS System

Om du vil gjøre HMS-arbeidet ditt så enkelt og effektivt som mulig er et digitalt HMS system løsningen. Med et digitalt HMS system får du både oversikt over det HMS-arbeidet du gjør, og hjelp med hva du skal gjøre, hvordan og når. Med Staminas system HMS Interaktiv kan dere være trygge på at dere møter alle basiskrav til systematisk HMS-arbeid i Arbeidsmiljøloven, samtidig som dere effektiviserer alle HMS- og personal-relaterte arbeidsoppgaver. Både små og større bedrifter drar stor nytte av et HMS system som HMS Interaktiv.

Hva er et HMS System?

Alle bedrifter er pålagt å ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. Dette innebærer flere gjøremål for en bedrift, de er nærmere beskrevet i Arbeidsmiljøloven kapittel 3.

Dette er mye å holde kontroll på selv for små bedrifter. Det er her et godt og gjennomtenkt HMS system kommer til sin rett. Noen av de viktigste elementene i dette arbeidet er: 

  • Bedriften skal ha et overordnet mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Holde oversikt over virksomhetens organisasjon, som inkluderer alt av ansvar, oppgaver og myndighetsfordeling for alle HMS-relaterte oppgaver
  • Kartlegge farer, problemer og risikoforhold på arbeidsplassen
  • Utarbeide planer for å redusere enhver risiko man er kjent med
  • Ha rutiner på plass for å avdekke og rette opp i overtredelser eller mulige risikoer
  • Systematisk jobbe med forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Risikofylte arbeidsplasser må holde løpende kontroll med arbeidsmiljø og helse
  • Overvåke HMS-arbeidet og gjennomgå dette fra tid til annen

Alt dette ivaretas i HMS Interaktiv.

Hvem må ha HMS system?

Alle bedrifter er pålagt å fokusere på HMS. Det er veldig stor fordel å ha et HMS-system på plass som hjelper, for det kan bli mye dokumenter å håndtere – og mange ting å huske på.

Spørsmålet er om du ønsker å bruke store deler av din arbeidstid på å oppfylle kravene om HMS. Det innebærer å styre med mye papirarbeid, e-poster, dokumenter lagret lokalt eller på en server og alt styret dette medfører. Eller om du ønsker å bruke tiden din på det arbeidet som gir inntekt til bedriften og å ha et HMS system som effektiviserer alt Arbeidsmiljøloven sier du må forholde deg til.

Internkontrollforskriften sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av kravene som regelverket stiller til HMS i sin bedrift.

Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

”Visste du at med et godt fokus på HMS, så vil de aller fleste norske arbeidsplasser kunne senke sykefraværet, få et bedre psykososialt arbeidsmiljø og mer fornøyde og produktive ansatte?”

HMS systemet gjør bedriften bedre og mer effektiv

Som bedriftseier bør du fokusere på det du kan best. Å håndtere alt av dokumenter relatert til personal, sykefravær, rutiner, kontrakter osv. er tidskrevende – spesielt om du skal gjøre dette manuelt.

Med vårt HMS system vil du kunne fokusere mer på de oppgavene som er inntektsskapende for bedriften, mens systemet gir påminnelser om de viktige gjøremål relatert til HMS. Du får også tilgang til ferdige kontrakter, personalhåndbøker og mange andre maler i HMS Interaktiv. Alle overholder ethvert lovkrav, samt er tilpasset forskjellige bransjebehov.

Systemet vil med andre ord hjelpe deg som leder å ha full oversikt over alt du behøver relatert til lovkravene om HMS på arbeidsplassen. Og vil være spesielt tidsbesparende for små og mellomstore bedrifter som ikke har egne ansatte som jobber med HMS- og personal. Dette gir ledere som kan fokusere på det som gjør at hjulene på bedriften går rundt, og oppgavene som gjør det både bedre og mer effektivt.

Fordelene med HMS Interaktiv

HMS Interaktiv inneholder også alt du måtte trenge av et HMS internkontrollsystem. I tillegg får du fra Stamina Interaktiv et system som kan hjelpe med alle personal-relaterte filer.

Du kan velge om du selv vil laste opp alle dokumenter relatert til HMS og personal, eller om du skal la alle ansatte kunne gjøre dette selv. Uansett – så sitter du igjen med en mye bedre oversikt, og et system som varsler deg om oppgaver. Når du har oversikt vil du enkelt kunne se hvilke avvik som gjentar seg og trenger å følges opp.

Og fordi HMS Interaktiv er et HMS system på nett – betyr dette at alt du behøver er brukernavn og passord, så kan du koble deg mot det fra enhver enhet. Dette gjør det mulig å jobbe med HMS og personal-relaterte oppgaver uansett hvor du befinner deg!

Sparer et årsverk på Stamina-program

Programmet gir oss full kontroll på alt som har med HMS å gjøre.

eas

Tron Olav Johannessen

Daglig leder - EAS

EAS

For EAS har Staminas HMS-system blitt et sentralt og effektivt verktøy for kvalitetssikring, som vokser med bedriften.

Lier ASVO frigjør tid til viktig samfunnsarbeid

I hyggelige lokaler på Lier holde ASVO til, med 22 fast ansatte. Med kommunen som eier og NAV som oppdragsgiver, er kravet til åpenhet og tilsynsrapporter strenge. Et brukervennlig HMS-system har lettet arbeidsmengden...