Oppsigelse i prøvetiden

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Oppsigelse i prøvetiden

Firmaopplysninger

 • Navn: Hentes fra Foretaksnavn i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Organisasjonsnummer: Hentes fra Orgnr. I Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Adresse: Hentes fra Adresse i Besøksadresse i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Postnummer / Sted: Hentes fra Postnummer og Poststed i Besøksadresse i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i Skjema.
 • Arbeidsgiver: Velg arbeidsgiver i feltet som henter ansatte frem.

Ansatt

 • Navn: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Fødselsdato: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Adresse: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Postnummer / Sted: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.

Tariffavtale/verneombud

 • Følgende tariffavtale gjelder: Hentes fra arbeidsavtalen til aktuell ansatt.
 • Verneombud: Hentes fra arbeidsavtalen til aktuell ansatt.

Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid

 • Oppsagt dato: Velg dato for når oppsigelsestid skal starte.
 • Drøftelsesmøte gj.ført: Velg dato for når drøftelsesmøte ble gjennomført.
 • Ukentlig arbeidstid: Fyll inn antall timer ansatt normalt arbeider pr uke i henhold til arbeidsavtale.
 • Oppsigelsestid: Fyll inn antall måneder oppsigelsestid som gjelder ut i fra arbeidsavtale med aktuell ansatt. Arbeidsmiljøloven har spesifikke paragraf vedrørende oppsigelsestid og frist.

Årsak til oppsigelse

 • Tekstfelt: Fyll inn en konkret og forklarende årsak til oppsigelse

Dato

 • Dato: Velg dato for når dokumentet er skrevet.

Filer

 • Last opp: Lar bruker laste opp fil på ansatte.
 • Slett: Lar bruker slette markerte filer i oversikten.
 • Sett kategori: Lar bruker sette kategori på markerte filer i oversikten.
 • Redigeringsknapp til høyre for fil: Lar bruker redigere tittel, laste opp ny fil til å erstatte fil som ligger på tittel, sette dato, fylle inn kategori og fylle inn beskrivelse.
 • Nedlastingsknapp: Lar bruker laste ned filen knyttet til tittel på samme rad.

Viktig om utskrift

Utskrift vil inneholde ansettelsesdato og detaljert informasjon om arbeidstakers rettigheter.