3.0.23 - 2018.03.13

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.23 - 2018.03.13

Forbedringer:

Personal

 • Fraværsrapport viser nå egen kolonne for fraværsdagsverk og dagsverk for avtalt arbeidstid.

Hendelsesregister

 • Felt for årsaksanalyse er nå tilgjengelig i hendelsesskjema. Slå dette på i fanen "Skjema-innstillinger" i "Kontoinnstillinger".

Kartotek

 • Utskrift av diverse lister i Farlige stoffer vil nå være sortert på tittel.

Generelle

 • I flere av systemets tekstbehandlere, bl.a. ved redigering av instrukser og er det nå lagt inn funksjon for å sette linjeavstand. Hvis dette gir for stor avstand bør man benytte Shift+Enter når man skal trykke for linjeskift i et dokument for kortest mulig avstand.
 • Felter i systemet med mulighet for å skrive inn mye tekst vil nå ikke lenger skjule overskrifter med hurtigtilgang til funksjoner for tekstbehandling.

Feilrettinger

Personal

 • Feil ble rettet hvor arbeidsplaner kunne være uten prioritet. Det er ikke lenger mulig å lage arbeidsplan uten prioritet.
 • Feil ved to trykk på "Lagre" er rettet der dette førte til feilmelding i fraværsfunksjoner.
 • Dobbeltklikking på binders i funksjonen Kompetanse førte til feilmelding. Dette er nå rettet slik at man ikke får feil uansett hvor mange ganger man klikker.
 • Det er igjen gjort rettelser på utskrift av Fravær. Ansatte som ikke har fravær ut i fra filterinnstillinger, vil ikke komme med på utskrift lenger hvis "Godkjent fravær" er valgt i filteret "Vis...".

Styrende dokumenter

 • En feil som forhindret nytt skjema for risikovurdering til å være mulig element i håndboken er rettet.

Risikosenter

 • Maksbegrensning på tegn ble økt for mange felter i skjema for Risikovurdering. Samtidig ble det også lagt inn feilmelding hvis man har overskredet tillatt antall tegn.
 • Feil som gjorde at tiltak opprettet tidligere i en risikovurdering ikke var tilgjengelig for andre hendelser i vurderingen, er nå rettet.
 • Feltet "Evaluer uønsket hendelse" har fått nytt navn i skjema for Risikovurdering. Feltet er også skjult på alle nye skjemaer da det i praksis er et unødvendig felt.
 • Rettet en feil som fikk liste over hendelser fra Kartlegging til å se gale ut i analysesteget.

Hendelsesregister

 • En feil som oppstod ved lukking av tiltak koblet til hendelser som manglet ansvarlig er rettet.

Manualer (Personalhåndbok)

 • Det er rettet en feil hvor filer slettet fra menypunktet Dokumenter ikke automatisk ble fjernet som relasjon i personalhåndbok.
 • Det er nå igjen mulig å søke på hele ord som inneholder æøå i Manualer.

Mine oppgaver

 • Oppgave for hendelser du står som ansvarlig for vil nå korrekt også vise hendelser du står ansvarlig for på avdelinger du normalt ikke har tilgang på.