Faktaundersøkelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
hmssattisystemhighres

Faktaundersøkelse

Dette er en metode som er utviklet for å undersøke arbeidsmiljøutfordringer når det er påstand mot påstand, og hvor det som regel også er behov for vurdering av eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven. Metoden er utformet for å gi en best mulig faktabasert opplysning av saken, samtidig som sentrale prinsipper for god saksbehandling ivaretas.

Ved påstander om trakassering/mobbing eller utilbørlig atferd (jf arbeidsmiljøloven § 4-3) vil det være nødvendig med en metode som ikke bare gir den sakkyndige best mulig informasjon, men som også ivaretar prinsippet om kontradiksjon, slik at rettsvernet ivaretas.

Psykologer fra Stamina Census har den nødvendige kunnskapen om både mennesker og reaksjonsmåter, juss/arbeidsmiljølov og metoden faktaundersøkelse til å kunne gjennomføre forsvarlig kartlegging med konklusjon.

Når:

Påstander om mobbing/trakassering/utilbørlig atferd, eventuelt pålegg fra arbeidstilsynet.

Hensikt:

Avklare mulige brudd på arbeidsmiljøloven i organisasjoner. Intervjuer med kontradiksjon for å belyse saken tilstrekkelig. Resulterer i sluttrapport som beskriver prosess, funn og konklusjon.