MTM II ®

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

MTM II ®

Å ha ledere og medarbeidere som motiveres av sine arbeidsoppgaver og verdsetter sin egen virksomhet er gull verdt for arbeidsmiljø og resultater. MTM II ® er et verktøy som kan fortelle din bedrift i hvilken grad dette er tilfelle, og hvilke faktorer i arbeidsmiljøet som bidrar.

Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs. 

MTM II ® fanger også opp faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede, og som i verste fall kan skape belastning, slitasje og et dårlig arbeidsmiljø.

Med MTM II ® får du en viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

MTM II ® arbeidsmiljøundersøkelse er et meget anvendelig redskap når det gjelder kartlegging og vurdering av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, jf. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

For at MTM II ® skal være et godt utviklingsverktøy for ledere og medarbeidere kreves det en strukturert tilnærming til hva som skal måles, god forankring av prosjektet og ikke minst; oppfølging av gode og dårlige resultater i etterkant.

For utviklingsorienterte bedrifter vil MTM II ® benyttes for å:

  • Tilføre kunnskap om og øke trivsel, helse og yteevne blant ledere og medarbeider
  • Skape høyere effektivitet
  • Tilføre leder og medarbeider verktøy for å avdekke og finne løsninger på opplevde problemer
  • Bidra til medarbeiderskap
  • Synliggjøre det som fungerer godt
  • Forebygge konflikter
  • Bedre arbeidsmåter
  • Bygge en kultur preget av trygghet, tillit, åpenhet og ansvarlighet
spesial

"Forutsigbarhet virker som en buffer på arbeidsmiljøet"

-Audun B Petersen

Tilbys av:

census-liten

Stamina Census

I Stamina Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjema skjema, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.