Selv de aller dyktigste trenger faglig påfyll

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Selv de aller dyktigste trenger faglig påfyll

Jobber du med HR/HMS eller organisasjonspsykologi? Bli oppdatert på den nyeste forskningen innen arbeidsmiljø og lær nyttige verktøy for systematisk arbeid.

Vårt mål er at du skal bli enda tryggere i jobben du gjør. Gjennom to samlinger sentralt i Oslo, samt individuell oppfølging mellom samlingene, vil du lære mer om å:

  • forstå prosessene og de strukturelle rammene som virker inn på arbeidsmiljøet.
  • gjennomføre en god prosjektstyring og skape forankring knyttet til arbeidsmiljøundersøkelser.
  • jobbe med faktorene som vekker engasjement og fremmer en positiv utvikling av arbeidsmiljøet.
  • jobbe konstruktivt og kvalitativt godt, selv når rammen er et dårlig, utrygt eller konfliktfylt arbeidsmiljø.
  • forebygge og håndtere konflikter og mobbing på arbeidsplassen
  • følge opp i etterkant av arbeidsmiljøundersøkelser både på et strategisk nivå og enhetsnivå
  • følge metodikk og forskning som har dyp faglig forankring, og som følger utvikling i norsk og europeisk arbeidsliv

På samlingene får du innblikk i metodikk og forsking med dyp faglig forankring og mulighet til å diskutere problemstillinger med andre som jobber utviklingsrelatert med HR og HMS. Du blir også sertifisert som MTM®* prosessveileder (om du ikke allerede er det).  

Samling 2 er særlig relevant for deg som vil bli flinkere til å løse konflikter på arbeidsplassen, da vårt hovedfokus denne dagen vil være hvordan man kan håndtere og ikke minst forebygge konfliktfylte arbeidsmiljø.

Påmeldingsmuligheter

  1. Samling 1 og 2(inkludert lunch), individuell oppfølging og sertifisering i MTM-medarbeiderundersøkelse: 16.000 NOK.
  2. Kun samling 1 (inkludert lunch) og sertifisering i MTM-medarbeiderundersøkelse: 10.000 NOK.

*MTM er en vel anerkjent medarbeiderundersøkelse/arbeidsmiljøundersøkelse utviklet i Norge som tilfredsstiller kravene som kan leses ut av AML §3.1 hvor det bl.a. står at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidsmiljøet i sin bedrift og «skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen».  MTM leverer i dag iht. JD-R-modellen, og kartlegger både oppsiden og nedsiden av et arbeidsmiljø, og tilfredsstiller dermed kravene.

Program

Samling 1: 10 og 11. desember 2018**

Samling 2: 28. mars 2019

Alle dager: 09:30 - 16:30

**Individuell oppfølging etter samling 1, enten ved våre kontorer i Oslo/Trondheim eller per telefon/skype.

Påmelding

For påmelding eller mer informasjon ta kontakt:

Tore Hegstad: 957 90 827 // tore.hegstad@staminagroup.no

Ruth Gagliardi: 465 03 487 // ruth.gagliardi@staminagroup.no

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?