Mangel på god søvn tapper norske virksomheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mangel på god søvn tapper norske virksomheter

Har du noen gang spurt dine medarbeidere om søvn og søvnvaner? Du er ikke alene om det ikke er tema i medarbeidersamtaler eller i mer uformell oppfølging. Sannsynligheten er imidlertid stor for at arbeidstakere som ikke fungerer i jobben også sliter med søvnen.

Ifølge nasjonalt kompetansesenter for søvn sliter 1/3 del av befolkningen med søvnplager. Stamina sin Jobbhelserapport for 2018 bekrefter at en stor andel arbeidstakere ikke sover søtt jevnt over.

-Det er selvfølgelig ikke arbeidsgivers ansvar å sørge for at hver og en av oss våkner uthvilt hver morgen, men når psykososiale og psykiske årsaker er blitt så viktige årsaker til sykefravær, er jeg ikke i tvil om at arbeidsgiver er tjent med en helhetlig helsetilnærming og tenker 24timers-mennesket. Når søvnen fungerer har de fleste et bedre utgangspunkt for å ta tak i utfordringer både i jobb og privat, sier bedriftssykepleier og søvnekspert Lena Drange Nesland i Stamina Helse.

Bedriftshelsetjenesten opplever økende interesse for søvn i et helseperspektiv og for rådgivning og tjenester som har en mer helhetlig tilnærming til utfordringer i arbeidslivet.  Muskel- og skjelettplager samt psykiske utfordringer topper som årsaker til sykefravær. Og disse plagene er nært forbundet med søvnmønster som ikke er optimalt understreker Drange Nesland.

Søvn er grunnleggende for å kunne fungere:

I hvilken grad opplever du at god søvn har innvirkning på arbeidsevne og effektivitet på jobb

  Total Mann Kvinne
I svært liten grad   1% 1%
I liten grad 2% 2% 2%
Verken eller 12% 13% 10%
I noen grad 37% 41% 31%
I svært stor grad 49% 43% 55%

 

Stamina sin Jobbhelserapport for 2018 viser ikke overraskende at god søvn avler godt arbeid. 2500 arbeidstakere i 50 prosent stilling eller mer har svart på undersøkelsen. Hele 86 prosent mener god søvn har innvirkning på arbeidsevne og effektivitet. I følge undersøkelsen ser det ut til at søvnkvaliteten er hakket viktigere enn for kvinner enn for menn. I alle fall er det 55 prosent av kvinnene som sier søvnen påvirker i svært stor grad. (mot 43 prosent blant mennene).

Betydelig andel som ikke sover søtt

Undersøkelsen viser at det bare er 13 prosent av de spurte mennene som mener de har et svært godt søvnmønster/søvnrutiner. Andelen blant kvinner er betydelig høyere. (20 prosent).  Selv om det er godt over halvparten som mener eget søvnmønster er godt eller svært bra, så er det en oppvekker at nær én av tre mener de verken har gode eller dårlige søvnvaner, mens nær 1 av 5 mener søvnmønsteret er ganske eller svært dårlig, sier Drange Nesland.

-Søvn bør generelt inn som del av risikovurderinger i arbeidslivet. Tradisjonelt har vi sett at det er spesielle sektorer som har vært observante, men det er utvilsomt noe som bør inn bredere når man ser hvordan søvn påvirker arbeidsevnen, sier Nesland.

Hun mener norske virksomheter tappes av medarbeidere som ikke er så uthvilte som de kunne ha vært og at det å se arbeidstakeren i et 24-timers perspektiv er nødvendig for å løse mange av dagens arbeidslivsutfordringer. Hun viser til resultater i Jobbhelseundersøkelsen hvor hver fjerde arbeidstaker mener årsaken til søvnløse netter fordeler seg jevnt mellom jobb og privatliv.

-Alle tåler en natt i ny og ne med dårlig søvn. Problemet med økt sårbarhet oppstår når søvnen forstyrres jevnlig, påpeker Nesland.

-Få søvn med som en naturlig del av medarbeidersamtaler, risikokartlegginger og sykefraværsoppfølging. Det er en god start for økt bevisstgjøring, avslutter hun.

Hvis du sover dårlig om nettene er dette som oftest knyttet til?

  Total Mann Kvinne
Stort sett til privatlivet 16% 15% 18%
Stort sett til jobbrelaterte forhold 13% 14% 13%
Jevnt fordelt mellom jobbrelaterte og private forhold 25% 23% 27%
Fysiske plager 11% 11% 12%
Ingen av delene. Jeg sover stort sett godt 34% 37% 31%

 

lena

Lena Drange Nesland

HMS-rådgiver, Bedriftssykepleier

997 78 843

Vil du ha rapporten tilsendt?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?