Syk av for lite egenkontroll

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Syk av for lite egenkontroll

Bare en av tre av oss føler at vi kan påvirke egen arbeidshverdag, viser Norsk Jobbhelserapport. Dette kan få alvorlige konsekvenser for motivasjonen og helsen vår, mener psykolog Inga-Karoline Norman.

Typisk norsk å få medbestemme?

 

Å være aktive og ta ansvar på jobb er noe som generelt faller naturlig for oss nordmenn, og norsk samfunn og arbeidsliv er kjent for å være lite hierarkisk. Allikevel viser årets Jobbhelserapport at hele 27 prosent av oss slett ikke føler at vi har noen innflytelse over arbeidshverdagen vår. Stamina Helse har i samarbeid med Norstat spurt 2500 yrkesaktive om helse og arbeidsliv. Resultatene overrasker psykolog Inga-Karoline Norman.

Når vi vet at indre motivasjon er så mye viktigere enn ytre motivasjon, er jeg forbauset over at en så stor andel arbeidstakere mener at de ikke kan påvirke egen arbeidshverdag.

 

Opplever du at du kan være med å påvirke beslutninger som er relevante for din arbeidsplass/arbeidshverdag?

 

Totalt

Menn

Kvinner

Ja, på min arbeidsplass har vi vi gode muligheter til å påvirke

60%

64%

56%

Ja, men vanligvis via verneombudene

13%

12%

15%

Nei, det har jeg ingen påvirkning på

27%

24%

30%

Norsk jobbhelserapport 2018

 

 

For lite innflytelse kan føre til motløshet og sykefravær

 

Forskning har gjentatte ganger vist at det å la medarbeidere være med å forme sin egen jobbhverdag er en viktig faktor for å skape engasjement og arbeidsglede, påpeker Inga-Karoline Norman. Hvis leder involverer, stiller krav og gir tillit får de ansatte mer eierskap til egne arbeidsoppgaver og til egen arbeidsglede. Slik får medarbeiderne økt følelse av egenkontroll, noe som bidrar positivt til både arbeidsmiljøet og virksomhetens resultater.

Når det motsatte skjer, at medarbeidere opplever at de ikke kan påvirke egen arbeidshverdag, får dette fort negative konsekvenser. Lite kontroll øker sannsynligheten for:

  • Lavere engasjement
  • Dalende motivasjon
  • Økt passivitet
  • Opplevelse av hjelpeløshet og motløshet

Men følelsen av å ikke kunne påvirke egen arbeidshverdag føler ikke bare til dalende motivasjon, den kan også påvirke helsen vår i negativ retning. Lite egenkontroll gjør oss faktisk syke. 

Faste rammer trenger ikke være noe hinder

 

Så hva da med skiftarbeid? Eller en fabrikkjobb med strengt definerte arbeidsoppgaver? Det er en utbredt opppfatning at yrker med faste ytre rammer gir lite rom for medbestemmelse og innflytelse.

"De ytre rammene trenger faktisk ikke være noe hinder. Det er den subjektive opplevelsen som er avgjørende," sier Norman. Dette handler mye om lederskap og om leder ser hvor viktig det er at hver enkelt får være med å definere hvordan man løser arbeidsinnholdet i hverdagen.

En leder som evner å være tydelig på ansvar og forventinger, men som samtidig er lydhør for hva hver enkelt ansatt opplever at han eller hun trenger for å løse oppgavene, har et godt utgangspunkt for å øke ansvars- og frihetsfølelsen.

 

  

Let etter handlingsrom

 

Selv innenfor gitte rammer er det rom for frihet, men man må identifisere handlingsrommet som finnes, mener Norman. I de aller fleste tilfellene er det mulig å gjøre tilpasninger. Men da må leder klare å ta inn hva medarbeiderne faktisk trenger for å nå sine mål, framfor å kun vurdere handlingsrommet ut i fra sitt eget perspektiv.

 

Et annet godt tips for ledere som vil øke motivasjonen til sine ansatte er å få med seg alle medarbeiderne mot et felles mål. En tydelig retning gjør det enklere for folk å ta ansvar og optimalisere sin egen arbeidshverdag.

 

 

 

Åpenhet skaper engasjerte ansatte

 

De fleste sjefer ønsker seg engasjerte medarbeidere som både tar initiativ og som utfører mer enn det som forventes av dem. Det er imidlertid ikke slik at enkelte ansatte er proaktive drømmearbeidere, mens andre rett og slett ikke har anlegg for å vise samme engasjement.

Engasjement er ofte avhengig av hvordan den ansatte blir møtt av sin leder. Norman framhever betydningen av å møte proaktivitet med åpenhet. Selv når et forslag fra en ansatt ikke er gjennomførbart, har det allikevel mye å si for  motivasjonen at lederen stiller seg spørrende og interessert til forslaget, framfor å avvise idéen.

En medarbeider som møtes med interesse og nysgjerrighet vil trolig fortsette med forslag til forbedringer,  mens en som blir avvist raskere mister følelsen av å kunne påvirke og bidra, avslutter Norman.

Ansatte som utviser såkalt ekstrarolleadferd er gjerne trygge medarbeidere som har blitt møtt konstruktivt av sine ledere.

hoste

Hvorfor er vi så syke?

Norsk Jobbhelserapport 2019 er ute nå. Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det.

Vi sender rapporten til deg - gratis.

Klikk her

jobbhelse_20182_7
kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Stamina Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Stamina Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?