Einar Storaa Koren

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Einar Storaa Koren

HMS-rådgiver, Sykepleier

Einar er sykepleier og HMS-rådgiver og har 30 års erfaring med ulike jobber innen pleie- og omsorg, undervisning i helsefag, prosjektarbeid knyttet til rusforebygging og HMS-arbeid.

Han har vært hovedverneombud på heltid i flere år i en kommune. Innen systematisk HMS-arbeid har han bistått bedrifter med opprettelse og utvikling av systemer, vernerunder og risikovurderinger, AMU-møter, oppfølging av verneombud, sykefraværsoppfølging på system/individnivå mm.

Som sykepleier gjennomfører han helsekontroller, holder kurs i grunnleggende førstehjelp inkl. hjertestarter, opprettelse og kursing i industrivern, gjennomføring av beredskapsøvelser etc. Einar bistår bedrifter ved AKAN-arbeid på system/individnivå med oppfølging av rus- og avhengighetsproblematikk.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?