Rehabilitering ved sykelig overvekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
h2478417_nimi_ringerike_004-lpr

Rehabilitering ved sykelig overvekt

Ved BMI over 40 har du rett til behandling gjennom det offentlige helsevesen.

Ny pasient eller allerede i behandling?

Besøk vår pasientside

Rehabilitering ved sykelig overvekt

Vi tilbyr behandling av sykelig overvekt på dagbasis og døgnbasis. Begge løpene strekker seg over 8-9 uker med oppfølging i inntil fem år.

Behandlingsfilosofi

Staminas rehabiliteringsprogram for sykelig overvekt har varig livsstilsendring som hovedmål.

Behandlingen er basert på tre hovedelementer:

  • Fysisk aktivitet/trening
  • Ernæring/kosthold
  • Atferdsendring, motivasjon og mestring

Behandlingsforløp og innhold

Stamina Ringerike Rehabiliterings behandlingstilbud strekker seg over totalt 20 uker, over fem år. Første del av behandlingen er et grunnopphold over 8-9 sammenhengende uker. Deretter er det tre obligatoriske oppfølgingsuker fordelt gjennom det første året med mailoppfølging i hjemmeperiodene. Utover det intensive første året disponerer du i tillegg 1-2 oppfølgingsuker som kan tas ut separat eller samlet i løpet av de neste 2-5 år. Disse ukene er valgfrie, men gir deg en mulighet til langvarig oppfølging, tilpasset ditt behov.

En normal dag går fra 08:30 - 15:30 mandag til fredag. Timeplanen settes opp av teamet og består typisk av to økter fysisk aktivitet og en undervisningstime. Alle aktiviteter har obligatorisk oppmøte, og foregår i grupper. Eventuelle fritak avklares av vårt medisinske personell. Ved ankomst og avreise har samtale med lege og klinisk ernæringsfysiolog. Alle deltakere har samtale med idrettspedagog ved avreise og tilbud om psykologsamtaler under hele oppholdet. Man får time hos lege/fysioterapeut ved behov (akutte skader og sykdom). 

Et team bestående av idrettspedagoger, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykologer og lege følger deg gjennom hele behandlingsperioden. I tillegg har vi sykepleier, helsesekretær og koordinator.

Fysisk aktivitet 

I løpet av oppholdet vil du lære mye om fysisk aktivitet. Du får prøvd deg på en rekke ulike aktivitetsformer, som gåturer, innesykling, saltrening, styrketrening, yoga, pilates og ballspill. Vi stiller ingen ferdighetskrav, men er opptatt av god innsats og motivasjon. Mange opplever å bli utfordret på sine grenser, og de aller fleste opplever dette positivt. Du blir tatt på alvor - vi ser deg - og ønsker at du skal komme i god fysisk form! 

Ernæring/kosthold

Du lærer å sette sammen et riktigere og sunnere kosthold. Gjennom undervisning og praktisk øving er målet vårt at du skal få inn nye kostholdsrutiner slik at du spiser sunnere, bedre sammensatt, begrenset og regelmessig. Du vil også få øving i å begrense utskeielser. Våre kliniske ernæringsfysiologer står for undervisningen og hjelper deg i lunsjen. Både ved ankomst og avreise kalles du inn til samtale, og i tillegg følges du tett gjennom hele oppholdet, for å sikre at du bruker din nye ernæringskunnskap i praksis. Ved helgepermisjoner forventer vi at du planlegger, og holder deg til, kostholdet etter beste evne.

Atferdsendring

Under oppholdet deltar du på strukturkurset som ledes av psykologer. Her får du 4-5 undervisningstimer om livsstil, endring, motivasjon og endringsmetode. Du deltar i strukturgrupper over 6-7 uker hvor du øver på å endre vaner og tar tak i dine egne utfordringer. Du blir mer strukturert og målrettet. Det gjør det enklere å nå målet om varig livsstilsendring. Ved behov kan du settes opp på psykologsamtaler. Vi er støttende, motiverende og løsningsorienterte.

Nasjonale retningslinjer for sykelig overvekt er BMI over 40 eller BMI over 35 med vektrelaterte følgesykdommer (f.eks.  type 2-diabetes, søvnapnè, hjerte-/karsykdommer, belastningssykdommer). Unntaksvis kan pasienter med BMI under 35 tilbys opphold. Vi har i tillegg aldersgrense nedad 18 år og individuell vurdering over 65 år.

Visste du at?

Vi har offentlig avtale med både Helse Sør-Øst og Helse Nord. Som pasient betaler du kun egenandel.

spesial

Henvisning

Du må først henvises til ditt egen lokalsykehus for en utredning. Fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett kan sende en slik henvisning.

Helse Sør-Øst

Les mer om våre tilbud ved å gå inn på Helse Sør-Øst sin hjemmeside.

Avtaledokument. (Åpnes som PDF)

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?