Hvordan løser vi sykefraværsutfordringene våre?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvordan løser vi sykefraværsutfordringene våre?

Varig reduksjon i sykefravær oppnås gjennom helhetlig arbeid, på flere områder samtidig.

Både blant politikere, partene i arbeidslivet og i næringslivet er det stor interesse for å se på årsakene til sykefraværsutfordringene våre. Hvorfor ligger vi på toppen av denne statistikken sammenlignet med de landene vi typisk sammenligner oss med? De mulige svarene er mange. Men løsningene er få.

Gjennom vårt arbeid med våre 7000 kunder vet vi i Stamina en del om hva som virker – og ikke.

  • Vi vet at vi må jobbe på flere områder samtidig
  • Vi vet at vi må jobbe med disse områdene over tid

 

 

Enkeltproblemer kan være symptom på større problemer i organisasjonen

 

 

Sykefraværsekspert Lena Drange Nesland i Stamina Helse minner om at det kan være like viktig å se på enkeltindivider som å jobbe med systematisk HMS eller organisasjonen som helhet. Ofte får man da verdifull innsikt i problemområder som berører hele organisasjonen.

Når vi går grundigere inn i enkeltsaker ser vi svært ofte at sykefraværet er symptom på noe mer eller noe annet enn det som er den første forklaringen. Det kan være utfordringer i arbeidsmiljøet, i privatlivet eller utfordringer på strukturnivå som ikke kommer tydelig fram i første omgang, men som påvirker helsen og dermed arbeidsevnen.

 

- Bedriftssykepleier, søvn- og sykefraværsekspert,
Lena Drange Nesland, Stamina Helse Agder

Sykefraværsarbeid

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?