Årsaker til sykefravær

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
aarsaker-formatert

Årsaker til sykefravær

Muskel-, skjelett- og lettere psykiske plager er de største årsakene til sykefravær på norske arbeidsplasser

Dette har vært tilfellet i noen år nå. Men det aller mest typiske for årsakene til sykefravær i det moderne arbeidslivet er at de er sammensatte.

I økende grad ser det ut til at sykefraværet vårt forårsakes av mer sammensatte forhold enn tidligere - og at det er tydelige sammenhenger mellom jobb, privatliv og søvn.

Det er derfor viktig å kartlegge og se den ansatte i et 24 timers perspektiv for å forstå hvilke utfordringer som påvirker fraværet. Dette bidrar til at man kjenner til den ansattes totalbelastning, og derigjennom også risikofaktorer som potensielt kan gi langvarig sykefravær.

Det er vel dokumentert at arbeid er god medisin for den som sliter med lettere psykiske lidelser/plager. Angst og lette depresjoner er viktige triggere til langvarig sykefravær. En av ledernes viktigste oppgaver i møte med ansatte som har psykiske utfordringer er å legge til rette for arbeid, full tid eller gradert.

Muskel- og skjelettplager har tradisjonelt vært forbundet med belastning gjennom stillinger og bevegelser i utføring av arbeidet, eller inaktivitet. Vi vet i dag mye om at også disse plagene kan ha sammenheng med eller forårsakes av stress, høyt arbeidspress, psykisk helse og det psykiske og sosiale forholdet mennesker imellom. Det vi kaller det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Psykiske lidelser

I løpet av livet vil omtrent halvparten av oss slite med en eller annen form for psykisk lidelse (Psykologforeningen). For de fleste er det snakk om lettere diagnoser. Det er på mange måter livet som rammer.

- Spesialrådgiver og psykolog Inga Karoline Norman i Stamina Census

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?