Sykefraværet i Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
fravaer-norge

Sykefraværet i Norge

Det norske arbeidslivet er et av de aller mest produktive i hele verden. Samtidig topper vi også en mindre positiv statistikk; nordmenn er verdensledende på sykefravær.

Forskjellene er imidlertid store mellom bransjer og fylker. Oslo og Rogaland hadde det laveste nivået på sykefraværet med 5,8 prosent, mens Nordland lå høyest med 7,9 prosent.

Mens Vest-Agder, Rogaland og Vestfold har hatt den sterkeste nedgangen i sykefraværet fra samme kvartal året før, har Aust-Agder og Rogaland hatt sterkest økning.

De største utfordringene ligger som tidligere i bransjenes helse- og sosialtjenester, undervisning og transport/lagring. Tallene viser også at det er kommuneforvaltningen som har den aller største utfordringen med sykefravær. I enkelte bransjer er det opp mot dobbelt så høyt som tilsvarende jobb i statlig forvaltning eller privat virksomhet.

Ønsker du, så kan du finne mer utfyllende statistikker fra SSB i lenke fra faktaboks på denne siden.

Kostnadene for sykefraværet er høye for arbeidsgivere

Arbeidsgivere må selv betale sykepenger for opptil 16 kalenderdager når ansatte blir sykemeldt. 

NyAnalyse gjorde et anslag for Bedriftsforbundet som viste at arbeidsgivere betaler mellom 12 og 14 milliarder kroner årlig i sykepenger. På toppen av dette kommer også tapte inntekter ved at ansatte ikke er tilstede og produktive under sykefraværet.

Ikon for å illustrere legestetoskop

Sykefraværstatistikk

I 2. kvartal 2019 lå sykefraværet i Norge på ca. 5,9%

Kilde: SSB (lenke)

Ikon for å illustrere årsaker

Årsaker til sykefravær

Muskel-, skjelett- og psykiske plager er de største årsakene til sykefravær på norske arbeidsplasser, men ikke de eneste.

Les mer her om årsaker til sykefravær

HVA KOSTER SYKEFRAVÆRET FOR DIN BEDRIFT?


? 2.980,- er gjennomsnittstall uavhengig av bransje og uavhengig av de tiltak bedriften gjør ved fravær.
? Gjennomsnittlig sykefravær i Norge per 1. kvartal 2019 var på 5,9%
Resultat:
Totale årlige kostnader ved nåværende sykefravær
kr.
Totale årlige kostnader ved ønsket sykefravær
kr.
Reduseres sykefraværet til 10%, øker bunnlinjen årlig med
kr.

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?